Nová řešení starých problémů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nová řešení starých problémů: Zahajovací setkání se všemi partnery

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Ve dnech 17. a 18. září 2020 se projektový tým sešel v online podobě v rámci zahájení nového projektu „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.

 

 

Cíle společného setkání bylo:
• Dozvědět se více o očekávání a rolí každého projektového partnera
• Představit tzv. Projektový Trh (Project Market) a připravit se na výběr osvědčených postupů
• Diskutovat o potřebách partnerů v oblasti budování kapacit na podporu rozvoje vzdělávacích a koučovacích aktivit
• Představit společné cíle projektu v oblasti advokacie a začít uvažovat o národní advokacii pro lepší financování „zdola nahoru“
• Seznámit se s granty EHP / Norska a s jejich očekáváním vůči našemu projektu
• Veřejně zahájit projekt

 

Setkání začalo krátkou rekapitulací hlavního cíle projektu a projektových aktivit, které jsou rozděleny do tzv. pracovních balíčků. Setkání dále pokračovalo představením rolí a očekávání jednotlivých partnerů. Byly představeny EHP a Norské granty a operátor fondů spolu s jejich očekáváním vůči našemu projektu.

 

Následovalo představení tzv. Projektového Trhu a partnerství typu „peer to peer“ a osvědčených postupů obecně (Co je dobrým řešením? Jaká jsou naše kritéria? Co už mají partneři na mysli?).

 

První den zahajovacího setkání se zaměřil také na stránku budování kapacit projektu, takže jsme měli úvod do pracovního balíčku – komunikační a prezentační školení, vzdělávací akademie, individuální koučování, kritéria transparentnosti, sada nástrojů pro řízení projektu.

 

V pátek 18. září jsme se opět setkali online, abychom diskutovali o pracovním balíčku, který je zaměřen na advokacii (financování výzkumu, národní advokační setkání, evropská setkání).

 

Rovněž jsme sdíleli situace vnitrostátního financování a související cíle a místní partnery v oblasti národní advokacie (na čem již pracujeme, kdo jsou naši národní partneři, jaké jsou naše cíle?).

 

Také byl představen úvod do komunikačního pracovního balíčku – web projektu, informační sezení, kampaně na sociálních médiích, vyprávění příběhů, video projektu, crowfunding. V tomto bloku jsme diskutovali o komunikačních požadavcích na partnery a brainstormingu o nápadech na propagaci projektu.

 

Rovněž jsme řešili řízení rizik: Co se může v projektu pokazit a jak můžeme čelit možným výzvám.

 

Zahajovací setkání byla ukončena krátkým hodnocením a návrhy na zlepšení schůzek budoucích.

 

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by IcelandLiechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.