Nová řešení starých problémů: Zahajovací setkání se všemi partnery

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Ve dnech 17. a 18. září 2020 se projektový tým sešel v online podobě v rámci zahájení nového projektu „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.

 

 

Cíle společného setkání bylo:
• Dozvědět se více o očekávání a rolí každého projektového partnera
• Představit tzv. Projektový Trh (Project Market) a připravit se na výběr osvědčených postupů
• Diskutovat o potřebách partnerů v oblasti budování kapacit na podporu rozvoje vzdělávacích a koučovacích aktivit
• Představit společné cíle projektu v oblasti advokacie a začít uvažovat o národní advokacii pro lepší financování „zdola nahoru“
• Seznámit se s granty EHP / Norska a s jejich očekáváním vůči našemu projektu
• Veřejně zahájit projekt

 

Setkání začalo krátkou rekapitulací hlavního cíle projektu a projektových aktivit, které jsou rozděleny do tzv. pracovních balíčků. Setkání dále pokračovalo představením rolí a očekávání jednotlivých partnerů. Byly představeny EHP a Norské granty a operátor fondů spolu s jejich očekáváním vůči našemu projektu.

 

Následovalo představení tzv. Projektového Trhu a partnerství typu „peer to peer“ a osvědčených postupů obecně (Co je dobrým řešením? Jaká jsou naše kritéria? Co už mají partneři na mysli?).

 

První den zahajovacího setkání se zaměřil také na stránku budování kapacit projektu, takže jsme měli úvod do pracovního balíčku – komunikační a prezentační školení, vzdělávací akademie, individuální koučování, kritéria transparentnosti, sada nástrojů pro řízení projektu.

 

V pátek 18. září jsme se opět setkali online, abychom diskutovali o pracovním balíčku, který je zaměřen na advokacii (financování výzkumu, národní advokační setkání, evropská setkání).

 

Rovněž jsme sdíleli situace vnitrostátního financování a související cíle a místní partnery v oblasti národní advokacie (na čem již pracujeme, kdo jsou naši národní partneři, jaké jsou naše cíle?).

 

Také byl představen úvod do komunikačního pracovního balíčku – web projektu, informační sezení, kampaně na sociálních médiích, vyprávění příběhů, video projektu, crowfunding. V tomto bloku jsme diskutovali o komunikačních požadavcích na partnery a brainstormingu o nápadech na propagaci projektu.

 

Rovněž jsme řešili řízení rizik: Co se může v projektu pokazit a jak můžeme čelit možným výzvám.

 

Zahajovací setkání byla ukončena krátkým hodnocením a návrhy na zlepšení schůzek budoucích.

 

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by IcelandLiechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)