New solutions to old problems v roce 2020

New solutions to old problems – Nová řešení starých problémů 2020

V roce 2020 jsme zahájili implementaci nového projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.  Navzdory koronarovirové epidemii se nám podařilo realizovat hned několik projektových aktivit.

Proběhlo první mezinárodní setkání se všemi partnerskými organizacemi, na kterém byly určeny cíle a způsob implementace projektu všemi účastníky.

Dále se uskutečnil on-line trénink zaměřený na komunikační dovednosti, kde jsme se  my i partneři dozvěděli o nových trendech v  NNO marketingu a komunikaci. Tyto nové znalosti nám pomohou efektivněji sdílet informace se širokou veřejností.

Novinkou mezi projektovými aktivitami se stal tzv. project market (projektový trh). Jeho cílem je výměna dobrých zkušeností z oblasti projektů zaměřených na romskou inkluzi. Od prosince 2020 se všechny partnerské organizace soustředili na prezentaci dvou až čtyř „dobrých příkladů z praxe“, které se budou v dubnu 2021 nabízet mezi všemi partnerskými organizacemi. Každá organizace si následně vybere projekt, který se jim bude nejvíce hodit a začne s implementací ve své zemi.

Jak bude probíhat projekt NStOP v roce 2021? Sledujte naše webové nebo facebookové stránky pro aktuální informace.

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)