Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Adaptačně integrační kurzy "Vítejte v České republice" v roce 2014

 

V ROCE 2014 SE KURZŮ ZÚČASTNILO TÉMĚŘ 200 LIDÍ Z CELÉHO SVĚTA


V roce 2014 proběhlo celkem 16 uvítacích kurzů, které byly tlumočeny do anglického, ruského, ukrajinského, vietnamského a nově i francouzského jazyka. Speciálně byl zorganizován i kurz pro nově příchozí zaměstnance firmy Johnson Controls tlumočený do mongolštiny. Kurzů se v loňském roce zúčastnily téměř dvě stovky lidí z různých krajů, kde byly kurzy organizovány ve spolupráci s místními integračními centry, univerzitami, nebo zaměstnavateli.

Studentka Bibinaryam Ibragimova z Uzbekistánu by kurz doporučila i dalším nově příchozím cizincům: „Kurz je opravdu dobrý nápad. Když jsem před rokem přijela, tak mi musela pomáhat kamarádka, která mi zařizovala všechny záležitosti. Jinak by to bylo složité, protože jsem nemluvila ještě vůbec česky. Kdybych tento kurz absolvovala již před rokem, mohla jsem si spoustu záležitostí zařídit i sama, věděla bych koho a kde kontaktovat, i jak dlouho vše trvá.“
celý rozhovor se studentkou

Účastníci kurzů dostávají informace uzpůsobené na míru, protože lektoři z integračních center nebo neziskových organizací účastníky většinou dobře znají, nebo se jedná o specifickou skupinu jako jsou právě nově příchozí studenti univerzit. Právě po lektorování skupiny studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl v rozhovoru lektor Tomáš Verčimák z neziskové organizace InBáze: „Ze svého pohledu vidím, že je opravdu velmi důležité, že nově příchozí cizinci mají možnost kurz absolvovat. Je to úvodní orientační kurz. Možná si zapamatují jen 10%, nebo i jen 5%, ale i to je důležité. Jsem právní poradce a vidím vše, co se cizincům stalo až ve chvíli když přijdou na poradenství. Díky tomuto kurzu by mohla odpadnout obrovská administrace u cizinců, ale i u státních orgánů.“
celý rozhovor s lektory kurzů

V roce 2014 proběhly celkem dvě prohlubující školení lektorů pro dvacet sedm lektorů, kteří působí většinou v integračních centrech, neziskových organizacích nebo jsou lektory českého jazyka. Kurzy Vítejte v České republice probíhají v českém jazyce a jsou tlumočeny. V loňském roce proběhly celkem tři školení tlumočníků anglického, ukrajinského, ruského, vietnamského a francouzského jazyka. Celkem bylo v rámci projektu vyškoleno 82 tlumočníků, z nichž certifikát obdrželo 49 lidí. Tlumočníci jsou většinou studenti nebo absolventi oboru translatologie, kteří v rámci školení vedenými profesionálními tlumočníky získávají potřebnou migrační a integrační terminologii.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.