Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Vítejte v České republice archiv

Shrnutí výsledků hodnocení kurzů za období leden 2014 - červen 2015


Celkem bylo realizováno v průběhu projektu 22 kurzů pro celkem 276 účastníků ze třetích zemí. Dva kurzy byly řešeny formou fokusní skupiny, jednalo se o kurzy pro francouzsky mluvící účastníky, kdy byla dána příležitost nově vyškoleným tlumočníkům odzkoušet tlumočení ve francouzštině.

84% účastníků hodnotilo kurzy jako výborné a 15 % jako velmi dobré. Lektory kurzů ohodnotilo 86% lidí jako výborné a 12% jako velmi dobré. (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení)

Hodnocení kurzů Vítejte v ČRhodnoceni kurzu vitejte v cr 1 maly

Účastníky byli cizinci s dlouhodobým pobytem, ale i zcela nově příchozí cizinci. Mezi úplně nově příchozí cizince patřili zejména účastníci kurzů z Mongolska, kteří začali pracovat v České republice a jejich pobyt v ČR byl v době kurzu v horizontu dní, nebo maximálně 4 týdnů. Nově příchozí byli také studenti, kteří se účastnili kurzu. Pro ty byly kurzy nejužitečnější, protože neměli o České republice a regionu, kde žili, vůbec žádné informace.


Jako užitečný ale hodnotili kurz i cizinci, kteří v České republice žili i delší dobu, překvapivě neznali spoustu základních informací o životě v ČR. Zejména v případě vietnamských účastníků jsou tyto kurzy potřebné, ačkoliv v ČR tito lidé žijí již delší dobu.

 
Za nejdůležitější lze však považovat nakontaktování cizinců na pomoc integračních center a neziskových organizací, takže nepotřebují vyhledávat informace z nekvalitních zdrojů, nebo zbytečně za ně platit. Mnoho účastníků kurzů bylo velmi překvapeno, kolik pomoci se jim v České republice může zdarma dostat a pomoci jim tak ve snazší integraci. Mnoho  účastníků kurzů se vzápětí přihlásilo na kurzy českého jazyka nebo sociokulturní orientace v centru, kde byl pilotní kurz realizován a testován.

Zde najdete další informace ke kurzům, které proběhly v roce 2014, rozhovor s jednou ze studentek a rozhovor s lektory kurzů.

 

Souhrn aktivit za rok 2015

Kurz pro mongolské zaměstnance v Litoměřicích

Dne 21.11. se uskutečnil kurz pro mongolské zaměstnance v Litoměřicích. Účastníci kurzu byli nově příchozí do ČR v horizontu několika týdnů až měsíců. Kurzu se zúčastnilo 15 lidí.

Kurz pro zahraniční studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy v Litoměřicích

Dne 18. a 25. 11. si mohli poslechnout kurz Vítejte v ČR zahraniční studenti Ústavu jazykové a odborné přípravy v Litoměřicích, kteří se připravují na pokračující studium na vysokých školách v ČR. Celkem se zúčastnilo 33 studentů.

Kurz pro zahraniční studenty Masarykovy univerzity v Brně

Dne 26. a 27.11. přednášeli vyškolení lektoři kurzů Vítejte v ČR  pro zahraniční studenty Masarykovy univerzity v Brně. Zúčastnilo se 17 studentů z celého světa.

Školení tlumočníků vietnamského a mongolského jazyka

V rámci aktivit projektu Vítejte v ČR III financovaného MV ČR bylo zorganizováno další školení tlumočníků, tentokrát  mongolského a vietnamského jazyka ve dnech 27. - 29. 11. 2015 v prostorách Skautského institutu. Školení vedla PhDr.  Ilona Šprcová, Mgr. Veronika Kapišovská a Mgr. Jiří Kocourek. Přes dvacet tlumočníků se učilo terminologii spojenou s pobytem cizinců v ČR a nacvičovali si konsekutivní tlumočení pod odborným vedením. Úspěšní absolventi získali certifikát pro tlumočení kurzů Vítejte v ČR.

Setkání lektorů

V pondělí 7. 12. se sešlo deset lektoů kurzů Vítejte v ČR, aby sdíleli své dosavadní zkušenosti s lektorováním těchto kurzů a zároveň získali nové informace a poznatky od dalších lektorů. Setkání lektorů hodnotili účastníci jako velmi užitečné, takže se v budoucnosti vždy dvakrát ročně lektoři sejdou ke společné diskuzi a sdílení.

Kurz pro zahraniční nově příchozí studenty 12. 11. 2015 v Praze
Dne 12.11. byl zorganizován kurz pro zahraniční nově příchozí studenty ze třetích zemí na Fakultě sociálních věd UK. Kurzu se zúčastnilo 7 lidí z různých zemí celého světa.

Dvě jednodenní školení pro mongolské zaměstnance 10. a 17. 10. 2015 v České Lípě
Dne 10. a 17. října se uskutečnila dvě jednodenní školení pro mongolské zaměstnance v České Lípě. Vyškolení lektoři kurzů Vítejte v ČR předali nově příchozím Mongolům veškeré potřebné informace k jejich pobytu v České republice.

Prohlubující školení pro lektory kurzů Vítejte v České republice, 22. - 23. 10. 2015 v Praze
Dne 22. - 23. října se uskutečnilo prohlubující školení pro lektory kurzů Vítejte v České republice. Prohlubující školení mělo za cíl prohloubit lektorské dovednosti, zapojit více využívání interaktivních metod práce s účastníky kurzů a vyzkoušet si lektorování společně s tlumočníkem. Školení proběhlo v Praze pro 20 lektorů, kteří již byli v kurzech Vítejte v ČR školeni, ale i pro nové lektory. Pozvánka a program.

  Kurz Vítejte v České republice 23. 5. 2015 v Brně
Dne 23. května 2015 se uskutečnil adaptačně integrační kurz pro vietnamsky mluvící. Kurz se konal v prostorách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců v Brně. Zúčastnilo se ho celkem 8 lidí.
 Kurz Vítejte v České republice 11. 4. 2015 v České Lípě
Adaptacně integračního kurzu pro účastníky mongolské národnosti se v České Lípě zúčastnilo celkem 17 osob. Realizace kurzu proběhla ve spolupraci s CPIC Liberec a Johnson Controls automobilové součástky. Tento kurz byl posledním v rámci projektu Vítejte v ČR II (EIF 2013 - 2015).

 Kurz Vítejte v České republice 28. 3.  2015 v Brně 
V sobotu 28. března se uskutečnil v integračním centru v Brně kurz Vítejte v ČR pro 13 rusky mluvících účastníků. Kurz byl pořádán v Jihomoravském regionální centru na podporu integrace cizinců v Brně. Více informací o centru naleznete na webu centra www.cizincijmk.cz.

 Kurz Vítejte v České republice 24. 3. a 25. 3. 2015 v Hradci Králové
Ve dnech 24. a 25. března vždy od 16:00 do 20:00 hodin se konal  kurz Vítejte v České republice pro ukrajinsky mluvící účastníky. Celkem přišlo na kurz 14 lidí z Ukrajiny. Kurz byl realizován v integračním centru Charity Hradec Králové.

 Kurz Vítejte v České republice 10. 3. a 17. 3. 2015 v Hradci Králové 
Ve dnech 10. a 17. března vždy od 16:00 do 20:00 hodin se uskutečnil kurz Vítejte v České republice pro anglicky mluvící účastníky. Kurzu se zúčastnilo celkem 10 lidí z různých států světa. Kurz byl realizován v integračním centru Charity Hradec Králové.  Více informací o integračním centru je k nalezení na http://cizincihradec.cz.

 Kurz Vítejte v České republice 7. 2. a 21. 2. 2015 v České Lípě
Ve dnech 7.2. a 21.2. 2015 se konaly kurzy Vítejte v České republice pro nově příchozí zaměstnance z Mongolska firmy Johnson Controls automobilové součástky v České Lípě. Kurzy byly organizovány ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení v Liberci. Celkem se kurzů zúčastnilo 35 lidí. Účastníci získali veškeré potřebné informace o jejich pobytu v České republice, zaměstnání, pojištění, bydlení, výuce českého jazyce a místním regionu.

 Školení tlumočníků 12. - 14. prosince 2014 v Praze 
Jednalo se o školení tlumočníků anglického, ukrajinského a vietnamského jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 35 lidí, z nichž certifikát o absolvováni obdrželo pouze 13 osob, kteří ovládali kvalitně oba jazyky, dokázali plynně a srozumitelně tlumočit přednes lektora a uměli vystupovat. Třídenní školení bylo zaměřeno především na zvládnuti terminologie týkající se pobytových záležitostí, vzdělávání, sociálního a zdravotního pojištění atd.

 

Souhrn aktivit za rok 2014

 Kurz Vítejte v České republice 6. prosince 2014 v Praze 
Ve spolupráci s Humanitas Afrika, o.p.s. se v prostorách Kafé Afrika uskutečnil kurz pro skupinu 11 lidíz Konga, Senegalu, Alžírska, Kamerunu, Burundi, Tuniska a Guinei. Uvítací kurz byl pro účastníky tlumočen do francouzštiny. 

 Kurz Vítejte v České republice 30. listopadu 2014 v Praze 
Kurzu se zúčastnilo šest účastníků ze třetích zemí mluvících anglicky. Jednalo se o poslední ze série uvítacích kurzů konaných poslední neděli v měsíci ve spolupráci s Integračním centrem Praha.

 Kurz Vítejte v České republice 24. listopadu 2014 v Praze
Kurzu se zúčastnilo 14 anglicky mluvících studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Většinou se jednalo o nově příchozí studenty, někteří v České republice pobývali maximálně 2 roky. Lektoři studenty upozornili na specifika jejich pobytu v České republice a chyby, kterých se studenti často velmi zbytečně dopouštějí tak, aby se jich mohli včas vyvarovat.

 Kurz Vítejte v České republice 23. listopadu 2014 ve Šluknově
Kurzu se zúčastnilo celkem 8 lidí, kteří právě do České republiky přijeli z Vietnamu. Kurz byl tlumočen do vietnamštiny.

 Kurz Vítejte v České republice 22. listopadu 2014 v České Lípě
Kurz byl pro mongolské zaměstnance firmy Johnson Controls v České Lípě, zúčastnilo se ho celkem 10 Mongolů. Kurz byl tak netradičně tlumočen do mongolštiny.

 Kurz Vítejte v České republice 21. listopadu 2014 v Praze
Fokusní skupina byla určena pro malý počet účastníků ze třetích zemí mluvících francouzsky. Smyslem fokusní skupiny bylo, aby si nově vyškolení tlumočníci ve francouzském jazyce vyzkoušeli tlumočení ve francouzském jazyce, ale také aby se odzkoušela metodika projektu ve francouzštině.

 Školení tlumočníků 31. října - 2. listopadu 2014
Jednalo se o školení tlumočníků francouzského a ruského jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 25 lidí. Z nich certifikát obdrželo 19 osob. Po vstupním přezkoušení byli účastníci seznámeni s rolí tlumočníka na adaptacně integračních kurzech, dostali zásady kvalitního tlumočení, dozvěděli se, jak se vyvarovat případných chyb a seznámili se s technikou konsekutivního tlumočení. Hlavní náplní školení bylo procházení obsahu brožury a power pointové prezentace spolu s lektorky kurzu. Účastníci by podle jejich slov uvítali pravidelné trénovani tlumočení a sjednocenou slovní terminologii k brožuře

 Školení lektorů 9. - 10. října v Praze 
Školení se zúčastnilo 14 lektorů z neziskového sektoru a integračních center z celé republiky. Kurz vedli zástupkyně IOM a profesionální lektorka specializovaná na interaktivní metody práce ve skupině. Z hodnocení kurzu jednotlivými účastníky vyplývá, že si kurz ve valné většině chválí. V evaluacích zároveň přiznávají, že pro budoucí práci budou potřebovat více lektorských zkušeností.

 Kurz Vítejte v České republice 4. října 2014 v Praze
Adaptačně integrační kurz byl pro anglicky mluvící a zúčastnilo se ho celkem 9 lidí z řad 
studentů i zaměstnanců a lidí pobývajících v ČR za účelem sloučení rodiny.

 Kurz Vítejte v České republice 28. září 2014 v Praze
Kurz byl pro ukrajinsky mluvící a přišlo na něj celkem 15 lidí původem z Ukrajiny. Adaptačně integrační kurz byl realizován ve spolupráci s Integračním centrem Praha. 

 Kurz Vítejte v České republice 18. a 25. září 2014 v Olomouci 
Kurzu, který byl pro anglicky mluvící, se zúčastnili 4 lidi. Šlo o studenty Lékařské fakulty v Olomouci, často ze vzdálených zemí jako Malajsie, Izrael, Filipíny. Adaptačně integrační kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Olomouckém kraji.

 Kurz Vítejte v České republice 14. února 2014 v Praze 
Kurz byl zorganizován pro rusky mluvící studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy na Albertově v Praze. Celkem se ho zúčastnilo 16 nově příchozích studentů z Ruska, Moldavska, Kyrgyzstánu a dalších zemí. Během kurzu si také odzkoušeli tlumočení čtyři z nově vyškolených ruskojazyčných tlumočníků. Ukázalo se, že nejčastější dotazy směřovaly k pobytovým otázkám a zejména k dlouhodobému vízu za účelem „ostatní“, na který studenti ÚJOP přijíždějí, a následnému studiu na vysoké škole v ČR.
 Dvoudenní prohlubující školení lektorů 
První ze dvou školení  proběhlo ve dnech 2. - 3. června 2014. Toto školení lektorů bylo nazváno jako prohlubující, zúčastnili se jej jak již proškolení lektoři, tak i noví zájemci.Programem dvoudenního školení bylo představení dosavadní realizace a výsledků projektu, současná situace v oblasti migrace a integrace imigrantů, novinky sociálně-právního charakteru s představením metodiky vedení uvítacího kurzu „Vítejte v ČR“, interkulturní kompetence lektorů kurzů a interaktivní metody, praktické informace k lektorování s tlumočníkem a nácvik lektorských dovedností s tlumočníkem. Školení se zúčastnilo celkem 14 lektorů.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kurz Vítejte v České republice 14. června 2014 v Dubí
Kurz byl pro nově příchozí Vietnamce, celkem se ho zúčastnilo 8 lidí. Kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji.
 Kurz Vítejte v České republice 6. července 2014 v Plzni
Kurz posloužil vietnamsky mluvícím, kteří právě přijeli do Česka, ale i těm, již bydlí v Plzeňském kraji mnoho let. Celkem se kurzu zúčastnilo 20 lidí. Kurz byl realizován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji.
 Kurz Vítejte v České republice 13 - 14. srpna 2014 v Hradci Králové
Dvoudenní adaptačně integrační kurz byl rozdělený do dvou bloků – netradičně ve večerních hodinách. Zúčastnili se ho anglicky mluvící, kteří právě přijeli do České republiky a rozhodli se tu dlouhodobě žít. Celkem bylo na kurzu 13 lidí. Kurz proběhl ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince v Královéhradeckém kraji.
 Kurz Vítejte v České republice 31. srpna 2014 v Praze
Nedělního kurzu se na konci srpna zúčastnilo 7 Vietnamců. Integrační centrum Praha, ve kterém se Vietnamci dozvěděli důležité informace o životě v České republice, připravuje další kurzy na každou poslední neděli v měsíci pro Ukrajince, ruskojazyčné cizince a anglicky mluvící až do konce roku 2014.

Jak kurzy hodnotili jejich účastníci

"Velice děkuji za čas a úsilí, které jste nám věnovali. Je milé, že se o cizince tak pečujete."
(kurz v Brně 28.3.2015)

"Přeji si, abyste v této práci mohli nadále pokračovat a pomáhat nám nově příchozím cizincům."
(Česká Lípa, 7.2.2015)

"Děkuji za dostatek informací. Budeme rádi, když je předáte i dalším Mongolům, co přijedou do České republiky."
(Česká Lípa, 7.2.2015)

"Přála bych si takovéto informace dostávat průběžně."
(Česká Lípa, 11.4.2015)

"Po absolvování kurzu vidím hodně zlepšení v systému integrace cizinců v České republice."
(Kafe Africa, 6.12.2014)

"Všechny informace byly jasné a aktuální. Sociální pracovníci byli velmi ohleduplní, pozorní a přátelští. Vy všichni děláte fantastickou práci při pomáhání těm, kteří to potřebují jako já." 
(ICP, 30.11.2014)

"Pokračujte prosím v této práci, je velmi prospěšná. Mockrát děkuji." 
(ICP, 30.11.2014)

"Líbil se mi hlavně film, protože ukazuje přímo praktické návody, povinnosti a vše potřebné. "
(fokusní skupina FJ, ICP, 21.11.2014).

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.