Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Mezikulturní kompetence pro knihovnice a knihovníky

Setkáváte se při své práci s cizinci? Máte problémy se dorozumět? Myslíte si, že mezi Vámi a migranty jsou nepřekonatelné kulturní rozdíly? Máte obavy ze setkání s uživateli z jiných zemí? Nebo Vás naopak zajímá, jak se můžete aktivně zapojit do integrace?
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR si Vás dovolují pozvat na dvoudenní kurz interkulturních kompetencí určený pro zaměstnance knihoven v ČR.
Jedná se o pilotní projekt v rámci spolupráce knihoven na naplňování „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“, schválené vládou ČR. Kurz bude financován Ministerstvem vnitra a realizován spolupracující organizací Slovo 21.
 

Termín: 28. - 29. listopadu 2016

Místo konání: Kadlcův Mlýn, Mariánské údolí, Brno

Náklady: kurzovné, ubytování, strava a doprava minibusem z autobusového nádraží v Brně budou zajištěny a hrazeny pořadatelem

Místo a čas vyzvednutí: autobusové nádraží Brno (stání autobusů Student Agency), 10:00 h

Počet účastníků: 10 - 12 osob

 

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází z úspěšných metodik školení pro pracovníky ve státní správě, bude ale přizpůsoben pro prostředí veřejných knihoven. Určen je tedy přednostně knihovníkům ve službách a dalším, kteří přichází do každodenního styku s uživateli. Mezi stěžejní témata patří: komunikace, interkulturní rozdíly, řešení konfliktů nebo možnost navázání spolupráce s migranty.
 
Program školení není zaměřen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální aktivity. Díky účasti zástupců cizinců bude možné realizovat také prožitkové části programu, které uvedou účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.
 
Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetenci knihovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur.
 
Dále je cílem osvojení funkčnímu stylu komunikace a spolupráce. Prostřednictvím těchto poznatků budete moci v praxi dosahovat lepší úrovně služeb a zároveň efektivně naplnit požadavky uživatelů různého původu. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuze vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.
 

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete do 16. listopadu 2016 pomocí následujícího registračního formuláře: https://goo.gl/forms/FE2qP2IH6zmdm3xy2.
Po uzavření registrace Vám bude účast potvrzena a zaslány podrobnější informace.
 

Případné dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Nekolová, M. A. 
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Tel: +420 221 663 339
 

Doporučení od účastnice kurzu

„Kurz mezikulturních kompetencí pro mě znamenal příjemně a užitečně strávený čas. Kurz nabídl přátelské prostředí, ve kterém jsme my účastníci sdíleli své zkušenosti v oblasti komunikace s příslušníky jiných kultur. Lektorky nám pak nabídly přesvědčivé teoretické zázemí pro reflexi těchto našich zkušeností. Kurz jsem ocenila jako příležitost analyzovat různé své i cizí předpoklady týkající se kulturních odlišností a uvědomit si možné komunikační bariéry. Vřele doporučuji.“
 

jitka novakovaMedailonky lektorek

Jitka Nováková


Jitka Nováková je sociální pedagog. Interkulturní komunikací se zabývá čtyři roky. Spolupracuje s organizací Slovo 21 při lektorování multikulturní komunikace pro Odbor azylové a migrační politiky a multikulturní výchovy pro děti ZŠ již od roku 2011. Před tím pracovala jako lektorka seznamovacích a teambuildingových akcí pro studenty středních a vysokých škol. Oblast interkulturní komunikace si vybrala proto, že ji baví zkoumat odlišnosti. A to nejen kulturní a etnické, ale také postojové, světonázorové, genderové..., které všichni potkáváme v každodenních životech, na které ovšem každý reagujeme odlišným způsobem. 

 nemeckova maly

Iveta Němečková


Iveta Němečková dlouhodobě spolupracuje s organizací Slovo 21 v oblasti posilování mezikulturních kompetencí veřejné správy a vzdělávání všeobecně. Má mnoholeté zkušenosti s lektorováním, které je zaměřené na multikulturní a interkulturální problematiku, předsudky a stereotypy nebo komunikační dovednosti. Působila v organizacích jako je Otevřená společnost, Step by Step ČR či OSF Praha . Pracovala jako odborný pracovník a vedoucí úseku na MŠMT a nyní pracuje jako vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání na městské části Praha 12. Své zkušenosti načerpala v ČR i v zahraničí.

 

 

Školení Mezikulturní kompetence pro knihovníky 19.-20.10

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.