Mezikulturní kompetence pro knihovnice a knihovníky

Setkáváte se při své práci s cizinci? Máte problémy se dorozumět? Myslíte si, že mezi Vámi a migranty jsou nepřekonatelné kulturní rozdíly? Máte obavy ze setkání s uživateli z jiných zemí? Nebo Vás naopak zajímá, jak se můžete aktivně zapojit do integrace?
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR si Vás dovolují pozvat na dvoudenní kurz interkulturních kompetencí určený pro zaměstnance knihoven v ČR.
Jedná se o pilotní projekt v rámci spolupráce knihoven na naplňování „Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu“, schválené vládou ČR. Kurz bude financován Ministerstvem vnitra a realizován spolupracující organizací Slovo 21.
 

Termín: 28. - 29. listopadu 2016

Místo konání: Kadlcův Mlýn, Mariánské údolí, Brno

Náklady: kurzovné, ubytování, strava a doprava minibusem z autobusového nádraží v Brně budou zajištěny a hrazeny pořadatelem

Místo a čas vyzvednutí: autobusové nádraží Brno (stání autobusů Student Agency), 10:00 h

Počet účastníků: 10 - 12 osob

 

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází z úspěšných metodik školení pro pracovníky ve státní správě, bude ale přizpůsoben pro prostředí veřejných knihoven. Určen je tedy přednostně knihovníkům ve službách a dalším, kteří přichází do každodenního styku s uživateli. Mezi stěžejní témata patří: komunikace, interkulturní rozdíly, řešení konfliktů nebo možnost navázání spolupráce s migranty.
 
Program školení není zaměřen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální aktivity. Díky účasti zástupců cizinců bude možné realizovat také prožitkové části programu, které uvedou účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.
 
Cílem kurzu je rozvíjet interkulturní kompetenci knihovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur.
 
Dále je cílem osvojení funkčnímu stylu komunikace a spolupráce. Prostřednictvím těchto poznatků budete moci v praxi dosahovat lepší úrovně služeb a zároveň efektivně naplnit požadavky uživatelů různého původu. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuze vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.
 

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete do 16. listopadu 2016 pomocí následujícího registračního formuláře: https://goo.gl/forms/FE2qP2IH6zmdm3xy2.
Po uzavření registrace Vám bude účast potvrzena a zaslány podrobnější informace.
 

Případné dotazy Vám ráda zodpoví

Kateřina Nekolová, M. A. 
Knihovnický institut - Oddělení vzdělávání 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Tel: +420 221 663 339
 

Doporučení od účastnice kurzu

„Kurz mezikulturních kompetencí pro mě znamenal příjemně a užitečně strávený čas. Kurz nabídl přátelské prostředí, ve kterém jsme my účastníci sdíleli své zkušenosti v oblasti komunikace s příslušníky jiných kultur. Lektorky nám pak nabídly přesvědčivé teoretické zázemí pro reflexi těchto našich zkušeností. Kurz jsem ocenila jako příležitost analyzovat různé své i cizí předpoklady týkající se kulturních odlišností a uvědomit si možné komunikační bariéry. Vřele doporučuji.“
 

jitka novakovaMedailonky lektorek

Jitka Nováková


Jitka Nováková je sociální pedagog. Interkulturní komunikací se zabývá čtyři roky. Spolupracuje s organizací Slovo 21 při lektorování multikulturní komunikace pro Odbor azylové a migrační politiky a multikulturní výchovy pro děti ZŠ již od roku 2011. Před tím pracovala jako lektorka seznamovacích a teambuildingových akcí pro studenty středních a vysokých škol. Oblast interkulturní komunikace si vybrala proto, že ji baví zkoumat odlišnosti. A to nejen kulturní a etnické, ale také postojové, světonázorové, genderové..., které všichni potkáváme v každodenních životech, na které ovšem každý reagujeme odlišným způsobem. 

 nemeckova maly

Iveta Němečková


Iveta Němečková dlouhodobě spolupracuje s organizací Slovo 21 v oblasti posilování mezikulturních kompetencí veřejné správy a vzdělávání všeobecně. Má mnoholeté zkušenosti s lektorováním, které je zaměřené na multikulturní a interkulturální problematiku, předsudky a stereotypy nebo komunikační dovednosti. Působila v organizacích jako je Otevřená společnost, Step by Step ČR či OSF Praha . Pracovala jako odborný pracovník a vedoucí úseku na MŠMT a nyní pracuje jako vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání na městské části Praha 12. Své zkušenosti načerpala v ČR i v zahraničí.

 

 

Školení Mezikulturní kompetence pro knihovníky 19.-20.10