Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

#PoznejteSlovo - Sar Upre

#poznejteslovo #sarupre

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme se Sarou Sedláčkovou, koordinátorkou projektů pro cizince a projektovou koordinátorkou Sar Upre # jaknato #inkluzivnívzdělávání

Sara má bohaté zkušenosti v oblasti integrace cizinců. Na první pohled křehká slečna je statečnou bojovnicí za lidská práva a inkluzi. Sara je také velkou milovnicí kulturních akcí, festivalů a umění.

-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

Ve Slovu 21 působím již rok a půl. Primárně pracuji na projektech které jsou zaměřené na cizince, např. kulturní a vzdělávací akce s Prahou 4, integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, asistence při projektu "Rodina odvedle". Dále pracuji na dvou nových projektech, o kterých vás v nejbližší době budeme informovat. V neposlední řadě koordinuji projekt inkluzivního vzdělávání Sar Upre! - Jak na to!.

-Jak vnímáš cíle projektu Sar Upre? O čem je?

Cílem projektu je předat 30 učitelům po celé České republice nástroje pro inkluzivní vzdělávání, včetně nástrojů vlastní psychohygieny. Inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště.

-Komu pomáhá projekt a čím?

Ve finále projekt pomáhá samotným dětem, především ze sociálně slabšího prostředí. V současnosti pomáhá i exkludovaným dětem z majoritní společnosti. Projekt cílí na změnu celkového klima školy pomocí jednotlivých tříd.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Školy to letos neměly vůbec jednoduché. V souvislosti s pandemií se forma výuky často měnila z on-line na prezenční a opačně. Není to lehké jak pro žáky, tak i pro učitele.

Pro náš tým je důležitá prezenční forma školení učitelů, proto jsme oddálili jejich termíny. Doufáme, že se situace v nejbližší době změní k lepšímu, což je dalším důvodem pro prodloužení projektu. Vzhledem k tomu také prodlužujeme nábor škol do projektu. Mimo to řešíme s experty projektu i možnost školení učitelů online. 

Na projektu Sar Upre spolupracujeme z neziskovou organizací Evris Foundation z Islandu, kde inkluzivní vzdělávání ušlo mnohem větší kus cesty než v ČR. V rámci této spolupráce probíhá výměna příkladů dobré praxe inkluze. Bohužel i tyto schůzky zatím probíhaly pouze v online podobě. Doufáme, že se dočkáme i osobních setkání a návštěv škol.

V současnosti pracujeme na scénáři pro připravovaný loutkový film na téma inkluzivního vzdělávání.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.