#PoznejteSlovo - Sar Upre

#poznejteslovo #sarupre

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme se Sarou Sedláčkovou, koordinátorkou projektů pro cizince a projektovou koordinátorkou Sar Upre # jaknato #inkluzivnívzdělávání

Sara má bohaté zkušenosti v oblasti integrace cizinců. Na první pohled křehká slečna je statečnou bojovnicí za lidská práva a inkluzi. Sara je také velkou milovnicí kulturních akcí, festivalů a umění.

-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

Ve Slovu 21 působím již rok a půl. Primárně pracuji na projektech které jsou zaměřené na cizince, např. kulturní a vzdělávací akce s Prahou 4, integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, asistence při projektu "Rodina odvedle". Dále pracuji na dvou nových projektech, o kterých vás v nejbližší době budeme informovat. V neposlední řadě koordinuji projekt inkluzivního vzdělávání Sar Upre! - Jak na to!.

-Jak vnímáš cíle projektu Sar Upre? O čem je?

Cílem projektu je předat 30 učitelům po celé České republice nástroje pro inkluzivní vzdělávání, včetně nástrojů vlastní psychohygieny. Inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště.

-Komu pomáhá projekt a čím?

Ve finále projekt pomáhá samotným dětem, především ze sociálně slabšího prostředí. V současnosti pomáhá i exkludovaným dětem z majoritní společnosti. Projekt cílí na změnu celkového klima školy pomocí jednotlivých tříd.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Školy to letos neměly vůbec jednoduché. V souvislosti s pandemií se forma výuky často měnila z on-line na prezenční a opačně. Není to lehké jak pro žáky, tak i pro učitele.

Pro náš tým je důležitá prezenční forma školení učitelů, proto jsme oddálili jejich termíny. Doufáme, že se situace v nejbližší době změní k lepšímu, což je dalším důvodem pro prodloužení projektu. Vzhledem k tomu také prodlužujeme nábor škol do projektu. Mimo to řešíme s experty projektu i možnost školení učitelů online. 

Na projektu Sar Upre spolupracujeme z neziskovou organizací Evris Foundation z Islandu, kde inkluzivní vzdělávání ušlo mnohem větší kus cesty než v ČR. V rámci této spolupráce probíhá výměna příkladů dobré praxe inkluze. Bohužel i tyto schůzky zatím probíhaly pouze v online podobě. Doufáme, že se dočkáme i osobních setkání a návštěv škol.

V současnosti pracujeme na scénáři pro připravovaný loutkový film na téma inkluzivního vzdělávání.