Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Co nám přináší inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je způsob koncipování našich škol, tříd, učebních programů a lekcí tak, aby se do nich mohly zapojit a učit se všechny děti. Inkluze je také o hledání různých způsobů výuky, aby třídy aktivně zapojovaly všechny děti. Znamená to také hledat způsoby, jak rozvíjet přátelství, vztahy a vzájemný respekt mezi všemi dětmi a mezi dětmi a učiteli ve škole.


Inkluzivní vzdělávání není jen pro jednotlivce nebo některé děti. Cítit se nedílnou součástí kolektivu chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup.


Inkluzivní vzdělávání je způsob přemýšlení o tom, jak být kreativní, aby naše školy byly místem, kde se mohou zapojit všechny děti. Kreativita může znamenat, že si učitel bude muset osvojit nové způsoby výuky nebo bude koncipovat své lekce tak, aby se do nich mohly zapojit všechny děti.
Inkluzivní vzdělávání odráží potřebu, aby všechny naše děti byly oceňovány a přijímány po celý život.

Vytvoření zdravého prostředí pro růst je právě na nás a učitelích. Vždy je co zlepšovat a vzdělávání by se mělo kontinuálně vyvíjet. V rámci projektu Sar Upre, který je zaměřený na inkluzivní vzdělávání dětí na základních školách, spolupracujeme s mezinárodním týmem expertů a sbíráme příklady dobré praxe. Vytvářené metodické materiály budou sloužit jako pomůcka pro učitele na cestě za inkluzivním vzděláváním.

 

 

Hlavní principy inkluzivního vzdělávání

 

Každé dítě se může učit
Každé dítě pravidelně dochází do třídy, která odpovídá jeho věku
Každé dítě dostává vzdělávací program „ušitý na míru“
Každé dítě dostává znalosti, které odpovídá jeho potřebám
Každé dítě se může účastnit společných a mimoškolních aktivit
Každé dítě těží ze spolupráce mezi domovem, školou, komunitou

 


ilustrační obrázek: depositphotos

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.