Co nám přináší inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání je způsob koncipování našich škol, tříd, učebních programů a lekcí tak, aby se do nich mohly zapojit a učit se všechny děti. Inkluze je také o hledání různých způsobů výuky, aby třídy aktivně zapojovaly všechny děti. Znamená to také hledat způsoby, jak rozvíjet přátelství, vztahy a vzájemný respekt mezi všemi dětmi a mezi dětmi a učiteli ve škole.


Inkluzivní vzdělávání není jen pro jednotlivce nebo některé děti. Cítit se nedílnou součástí kolektivu chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup.


Inkluzivní vzdělávání je způsob přemýšlení o tom, jak být kreativní, aby naše školy byly místem, kde se mohou zapojit všechny děti. Kreativita může znamenat, že si učitel bude muset osvojit nové způsoby výuky nebo bude koncipovat své lekce tak, aby se do nich mohly zapojit všechny děti.
Inkluzivní vzdělávání odráží potřebu, aby všechny naše děti byly oceňovány a přijímány po celý život.

Vytvoření zdravého prostředí pro růst je právě na nás a učitelích. Vždy je co zlepšovat a vzdělávání by se mělo kontinuálně vyvíjet. V rámci projektu Sar Upre, který je zaměřený na inkluzivní vzdělávání dětí na základních školách, spolupracujeme s mezinárodním týmem expertů a sbíráme příklady dobré praxe. Vytvářené metodické materiály budou sloužit jako pomůcka pro učitele na cestě za inkluzivním vzděláváním.

 

 

Hlavní principy inkluzivního vzdělávání

 

Každé dítě se může učit
Každé dítě pravidelně dochází do třídy, která odpovídá jeho věku
Každé dítě dostává vzdělávací program „ušitý na míru“
Každé dítě dostává znalosti, které odpovídá jeho potřebám
Každé dítě se může účastnit společných a mimoškolních aktivit
Každé dítě těží ze spolupráce mezi domovem, školou, komunitou

 


ilustrační obrázek: depositphotos