Sar Upre! | Jak na to!

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Sar Upre: Proběhla první školení a také natáčení loutkového filmu

Aktivity v rámci projektu Sar Upre mají vést k lepší implementaci inkluzivního vzdělávání v českých školách tak, aby výuka dokázala rozvíjet všechny děti bez rozdílu. Pomoci v tomto směru mají školení pedagogů, z nichž první dvě nedávno proběhla. V pochopení inkluze pomůže taky krátký loutkový film, jehož natáčení už máme také za sebou a na výsledek se moc těšíme!

Školení učitelů v Praze a Ústí nad Labem

Ústředními postavami aktivit Sar Upre jsou pedagogové z celé České republiky. Aby inkluzivní vzdělávání mohlo probíhat hladce a vedlo k lepšímu zapojení všech žáků do výuky, je nutné mít řádně proškolené pedagogy. Máme proto velkou radost, že v našem hlavním městě a také v Ústí nad Labem již proběhla první školení učitelů.

Cílem je, aby učitelé zjistili, jaké vzdělávací potřeby žáci mají a také jaké jsou jejich silné stránky. Je potřeba zjistit, jaké jim vyhovují aktivity v rámci výuky, a podle toho poskládat vzdělávací plán, ve kterém si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Postava učitele je v tomto směru velmi důležitá, může totiž své žáky motivovat a být jim také vzorem i mentorem. Naše školení jim v této cestě budou nápomocná a odpoví jim v rámci inkluze na často kladenou otázku „jak na to?“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pochopení inkluze pomůže loutkový film: Natáčení již proběhlo

V rámci aktivit Sar Upre měl vzniknout také loutkový film zaměřený na inkluzivní vzdělávání. A my máme tu čest oznámit, že natáčení pár dní zpátky již proběhlo!

Film je určen zejména učitelů z celé České republiky. Těm atraktivní formou krátkého loutkového filmu pomůže v pochopení celé problematiky inkluzivního vzdělání.

Scénář je psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracuje scénárista a režisér Radek Beran. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová. Natáčení filmu se ujalo studio Bedna Films.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.