Sar Upre: Proběhla první školení a také natáčení loutkového filmu

Aktivity v rámci projektu Sar Upre mají vést k lepší implementaci inkluzivního vzdělávání v českých školách tak, aby výuka dokázala rozvíjet všechny děti bez rozdílu. Pomoci v tomto směru mají školení pedagogů, z nichž první dvě nedávno proběhla. V pochopení inkluze pomůže taky krátký loutkový film, jehož natáčení už máme také za sebou a na výsledek se moc těšíme!

Školení učitelů v Praze a Ústí nad Labem

Ústředními postavami aktivit Sar Upre jsou pedagogové z celé České republiky. Aby inkluzivní vzdělávání mohlo probíhat hladce a vedlo k lepšímu zapojení všech žáků do výuky, je nutné mít řádně proškolené pedagogy. Máme proto velkou radost, že v našem hlavním městě a také v Ústí nad Labem již proběhla první školení učitelů.

Cílem je, aby učitelé zjistili, jaké vzdělávací potřeby žáci mají a také jaké jsou jejich silné stránky. Je potřeba zjistit, jaké jim vyhovují aktivity v rámci výuky, a podle toho poskládat vzdělávací plán, ve kterém si každý z žáků najde něco, co vyhovuje právě jemu. Postava učitele je v tomto směru velmi důležitá, může totiž své žáky motivovat a být jim také vzorem i mentorem. Naše školení jim v této cestě budou nápomocná a odpoví jim v rámci inkluze na často kladenou otázku „jak na to?“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pochopení inkluze pomůže loutkový film: Natáčení již proběhlo

V rámci aktivit Sar Upre měl vzniknout také loutkový film zaměřený na inkluzivní vzdělávání. A my máme tu čest oznámit, že natáčení pár dní zpátky již proběhlo!

Film je určen zejména učitelů z celé České republiky. Těm atraktivní formou krátkého loutkového filmu pomůže v pochopení celé problematiky inkluzivního vzdělání.

Scénář je psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracuje scénárista a režisér Radek Beran. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová. Natáčení filmu se ujalo studio Bedna Films.