Ženská romská skupina Manushe

realizace: od roku 2000 

"Edukace, sebevědomí, emancipace" - motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 170 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina je i členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.

Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektů. Jedním z nich je například politický výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice "ŽENYvPOLI" nebo velmi úspěšný videoklip mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.

 

Neviditelná síla - fotokampaň

Ženy z romské ženské skupiny Manushe nafotily 12 fotografií, ze kterých následně vznikne výstava s názven „Neviditelná síla". Výstava bude postupně prezentována v 9 městech České republiky včetně Prahy. Co chceme naší kampaní sdělit? Chceme poukázat na romské ženy, jako silné osobnosti, jejichž schopnosti a dovednosti jsou často přehlíženy.

IMG 20171220 150951

 

Valná hromada Manushí

Valná hromada Romské ženské skupiny Manushe proběhla ve dnech 21. – 23. 4. 2017 v Brně. Na toto setkání dorazilo přes 30 romských žen různého věku a z různých částí České republiky. První den jsme věnovali představení našich členek a jejich aktivit. Dále jsme shrnuli činnosti Manushí za poslední roky a představili jsme aktivity plánované na rok 2017.

General Assembly 2

General Assembly 31

Na závěr jsme probírali strategické plánování do roku 2020.

 

Kongres žen

Skupina MANUSHE v rámci Kongresu žen, který se konal 23. září, realizovala kreativní workshop Naše tváře ve spolupráci se Sdružením pro férovou školu. Kreativně, s pomocí průsvitných folií a obrysů tváří, vyjádřily to, s jakými různými identitami, vizemi, přáními či obavami vstupují do veřejného prostoru navzdory tomu, jak nás okolí vnímá a do jaké škatulky nás společnost řadí.
V rámci kongresu žen také vystoupily dvě členky skupiny MANUSHE Claudie Laburdová a Miroslava Adamenko se svou osobní zkušeností na téma Romky ve veřejném prostoru.

Kongres en4 kopie   Kongres en 2

Kongres en6 kopie

 

Naše cíle

 

Ocenění

 

Z dílny Manushí

Kampaň „Neviditelná síla – I tohle dokážu“

Do konce tohoto roku plánujeme vytvořit 12 velkoformátových fotografií romských žen, které vyfotí uznávaný reklamní fotograf Tomáš Vrána. Romské ženy budou na fotografiích vyobrazeny jako hrdinky dané situace/obrazu. Kampaň poukazuje na romské ženy jako na silné osobnosti a tedy možný potenciál změn v romských komunitách. V roce 2018 budou fotografie vystaveny postupně v devíti městech ČR, kde se nachází lokální romské ženské skupiny JILEHA. Při zahájení výstavy v každém městě bude realizována veřejná debata na téma rovnosti žen a mužů v romském prostředí. V příštím roce bude probíhat kampaň také po sociálních sítích (facebook, instagram).

 

HIPHOPOVÝ KLIP NEBUĎ DILINO!

       shape square PŘES 90 TISÍC ZHLÉDNUTÍ NA YOUTUBE
       shape square OBROVSKÝ ZÁJEM MÉDIÍ
       shape square PROMÍTÁNÍ NA SEMINÁŘÍCH PRO ROMSKÉ RODIČE
       shape square
V KLIPU VYSTUPUJÍ ROMSKÉ OSOBNOSTI
       shape square AUTOSKÁ PRÁCE MLADÝCH ROMSKÝCH RAPERŮ UGC

Mladí romští rapeři (UGC) v klipu jasně hlásají, že romské děti patří na základní, nikoli praktické školy. Videoklip, v němž se vedle mladých talentů objevují také úspěšní Romové různých profesí a generací, vznikl v rámci projektu občanského sdružení Slovo 21, který financovala Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha.

 

POLITICKÝ VÝCVIK PRO ROMSKÉ ŽENY

       shape square MOTIVUJEME ROMKY, ABY VSTOUPILY DO POLITIKY
       shape square INTENZIVNÍ PŘÍPRAVA
       shape square ABSOLVENTKY NA KANDIDÁTKÁCH RŮZNÝCH STRAN
   

Zvýšení angažovanosti romských žen v politice je hlavním cílem politického výcviku, který finančně podporuje Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha. Velkým úspěchem politického výcviku byla přímá účast tří absolventek v komunálních volbách v roce 2006. Jedna z účastnic výcviku - Lucie Horváthová byla dokonce v komunálních volbách v roce 2010 lídr Strany zelených v Pardubickém kraji.

 

 

MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY!

       shape square DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ROMSKÉ RODIČE
       shape square 10 WORKSHOPŮ NA RŮZNÝCH MÍSTECH ČR
       shape square OCHRANA PRÁV DĚTÍ NA POLI VZDĚLÁNÍ
Romské děti patří na základní, ne praktické školy.  O tom se snaží diskutovat pracovníci občanského sdružení Slovo 21 přímo s romskými rodiči. Prostřednictvím divadelních scének nebo projekce úspěšného hudebního videoklipu „Nebuď dilino!“ je motivuje a informuje o důležitosti kvalitního vzdělání pro jejich děti. Právě romští rodiče mají totiž nedostatek informací o možnostech vzdělání. A to přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních školách. Více informací...

 

 

DOKUMENTÁRNÍ FILM "ŽENY V POLI"

       shape square ČESTNÉ UZNÁNÍ FESTIVALU ROMA LIFE (2012)
       shape square
CENA GRAND PRIX FESTIVALU GOLDEN WHEEL (2012)
       shape square
TŘI SILNÉ ROMKY
       shape square POHNUTÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

Rodina, práce, sebevzdělávání, předsudky – jejich život je jako bitevní pole, kde čelí povinnostem, výzvám a překážkám na několika frontách. Denisa, Lucie a Aurélie, protagonistky dokumentárního filmu „ŽENY V POLI“, popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat, rozvíjet svou osobnost a společensky participovat. Ukázka zde...

 

 

Další aktivity Manushí

JILEHAJileha

Dlouholeté členky Romské ženské skupiny Manushe přišly na strategickém setkání začátkem roku 2013 s představou o založení lokálních poboček, díky nimž by se mohly zapojit další romské ženy a získat tak podporu a pocit sounáležitosti, i posílení sebevědomí tak, jak tomu bylo v projektu „Zbořme zdi“ nebo „Ženy to umí“. V roce 2015 jsme to mohli splnit a vznikl projekt JILEHA, v jehož rámci pracuje v regionech celkem osm ženských skupin. Ke konci roku se bude konat konference projektu a vyjde elektronická publikace seznamující veřejnost s činností skupin. Více o projektu zde.

  

REPREZENTACE ROMSKÝCH ŽEN

 

Kongres OSN

Side event „Participation of women from minorities in public life“ (12. 3. 2015), 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen, New York

V roce 2015 byly Manushe pozvány oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jako součást české vládní delegace k účasti na světové akci pořádané každoročně Komisí pro status žen OSN, aby prezentovaly situaci romských žen v ČR a jejich zapojování do veřejného života. Naše akce přilákala pozornost několika desítek zástupců členských států OSN a nevládních organizací z celého světa. Přečtěte si tiskové zprávy Úřadu vlády zde. Prezentaci v angličtině si můžete prohlédnout zde.

 

Kongres žen Praha (20. 6. 2015)

Společně s oddělením Rovnosti žen a mužů Úřadu vlády jsme v rámci druhého ročníku Kongresu žen uspořádali seminář na téma „Zobrazování romských žen v médiích“. V panelu vystoupily: Iveta Demeterová, vedoucí redakce pořadu O Roma vakeren na Českém rozhlase; Jarmila Balážová, novinářka a v současnosti tisková mluvčí ministra pro lidská práva a legislativu; Martina Horváthová, projektová manažerka Slovo 21 a koordinátorka Romské ženské skupiny Manushe. Popsali jsme postavení romských žen a referovali o našich projektech. Kongresu žen se účastnily i členky ženských skupin projektu JILEHA.

 

Kongres ženKongres žen

 

PRŮZKUM O POSTAVENÍ ROMSKÝCH ŽEN

Reagovali jsme na situaci, kdy v České republice neexistovala relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Společně s našimi členkami a Fakultou humanitních studií UK jsme skrze průzkum zjišťovali, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám. Více o projektu, popis průzkumu i jeho výsledky naleznete zde.

 

EDUROM

Mezinárodní projekt, jehož koordinátorem byla španělská organizace romských žen Drom Kotar Mestipen z Barcelony, vycházel z myšlenky, že pokud se vzdělávají rodiče, jsou pozitivním příkladem pro své děti. Projekt v ČR realizovaly Manushe a romským rodičům nabízel například kurzy českého a anglického jazyka, informatiky, matematiky a dalších předmětů využitelných na trhu práce. Více o projektu zde.

 

ROM-ACT

Společně s organizací romských žen Drom Kotar Mestipen z Barcelony a dalšími mezinárodními partnery jsme realizovali projekt, který se zaměřil na vytvoření nástrojů lobovací kampaně za usnadnění přístupu romských žen k uznávání kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací. Vznikl Politický dokument adresovaný tvůrcům politik žádající zavedení takových opatření, která umožní lepší využívání systémů uznávání ve všech zapojených zemích, a Evropský manuál určený neziskovkám a vzdělávacím organizacím, které by měly vytvářet podpůrné programy k usnadnění zapojení znevýhodněných skupin do procesu uznávání. Další informace o projektu zde

 

LETNÍ ŠKOLY MANUSHÍ
Letní školy organizujeme nepravidelně od roku 2003. Základem programu jsou přednášky a semináře týkající se posílení genderové rovnosti v romské komunitě, úspěšného skloubení tradic s emancipací, soužití generací, rodinného soužití, společenské participace nebo například situace ve vzdělávání romských dětí a tvorbě strategie ke zvýšení počtu romských dětí v základních školách.


MANUŠŇIJA - PROGRAM NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽEN
Motivační workshopy, rekvalifikace a kurz základů podnikání nabídl projekt celkem 60 ženám ve třech krajích ČR (Středočeský, Ústecký a Olomoucký kraj).
Více informací...

 
DÍKY, ŽE SE PTÁTE
Anketní průzkum, natočení dokumentárního filmu, vydání publikace a antidiskriminační kampaň na českých školách. To všechno bylo obsahem projektu, na kterém se aktivně podíleli členky a členové Manushí. Publikace nazvaná "Jsme přeci lidé, ne?" obsahuje výsledky a odpovědi anketního průzkumu, který proběhl na podzim 2006 mezi téměř pěti stovkami  Romů po celém Česku. Dokumentární film "Díky, že se ptáte" dává možnost nakouknout pod pokličku lidských vztahů zejména mezi Čechy a Romy v České republice.

KAMPAŇ MAMOGRAFIE
Kampaň začla už v roce  2003, kdy také vyšla příručka Mam(m)o miri s cílem přispět k prevenci rakoviny prsu. Příručka srozumitelně popisuje postupy samovyšetření prsou i průběh vyšetření mamografem. Text je doplněn instruktážními fotografiemi. Autorkou příručky je přední odbornice na mamografické vyšetření MUDr. Miroslava Skovajsová. Od roku 2003 i nadále organizujeme společná preventivní vyšetření žen na klinice DTC v Praze.


WORKSHOPY S ROMSKÝMI ŽENAMI V REGIONECH
V rámci projektů "Ženy to umí" a "Zbořme zdi" jsme  nabídli řadu vzdělávacích seminářů a workshopů romským ženám, které působí v neziskových organizacích s cílem aktivizovat je k účasti ve všech sférách společnosti a zlepšení jejich postavení na trhu práce.
Oba projekty posílily postavení žen v romské komunitě i díky seminářům například na téma lidská práva, sebepoznávání, sebevědomí atp.

 

Aktualizace: 1. 2. 2018