Ženská romská skupina Manushe

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Neviditelná síla povstává

Česká verze:

 

Název: Neviditelná síla povstává

Doba realizace: 1.12.200 - 31.3.2021

Kdo realizuje:

Financováno: Britské velvyslanectví v Praze

Místo projektu: Celá ČR

 

Anotace:

Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době sestavujeme.

Odkazy:

SIMI: https://www.migrace.com/cs/delame/projekty

ČŽL: https://czlobby.cz/cs/projekty/neviditelna-sila-povstava

 

English version:

 

Title: Invisible Power Rises

Implementation period: 1.12.200 - 31.3.2021

Who implements: Czech Women's Lobby in cooperation with partner organizations SIMI - Association for Integration and Migration and Slovo 21/Manushe.

Funding: British Embassy in Prague

Place: Czech republic

 

Description:

Disadvantaged groups of women in the Czech Republic, such as migrant women or Roma women, are subject to multiple discrimination based on gender, social group membership, ethnicity or legal status. These groups of women have the most vulnerable position in society. Therefore, our project and its activities will lead to raising awareness of discrimination of these two groups of women on the basis of gender and ethnic origin and to the elimination of prejudices, as well as to the strengthening of their acceptance and equality in Czech society. In addition to drawing on our own experience, we will learn from the best practices of British civil society organizations, which also work with disadvantaged groups of women. We will then summarize our findings in the 2020 Shadow Report to the CEDAW Convention, which we are currently drafting.

Links:

SIMI: https://www.migrace.com/en/mission/projects

CWL: https://czlobby.cz/en/projects/invisible-power-rises

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.