#HolkyVeVědě - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

#HolkyVeVědě
Tento hashtag upozorňuje na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě (11.02), který v roce 2015 vyhlásilo Valné shromáždění OSN.
Ženy ve svém vývoji ve vědě a technice ušly dlouhou cestu, při které jim společnost nebyla vždy velmi nakloněna. Bohužel i v současné době tvoří ženy pouze 2,9 % laureátů Nobelovy ceny. Ze sta laureátů by tak počet žen činil pouze 3.
Zásadní roli hraje existence genderových stereotypů ve společnosti, zabraňujících ženám v přístupu do vědeckých odvětví. Prvním takovýmto stereotypem je pojetí vědy jako „maskulinního projektu“.1
Z 42 mapovaných evropských a dalších zemí skončila Česká republika podle publikace Evropské komise She Figures 2018 na 40. pozici (tedy třetí od konce) s podílem 26,9 % žen mezi výzkumníky. Evropský průměr v roce 2015 byl 33,4 %. 2
Alarmující je, že na vedoucích a rozhodovacích pozicích je zastoupení žen minimální, a to jak ve vysokoškolském, tak akademickém výzkumu i v rozhodovacích grémiích.3
Takzvaná "Tradiční úloha ženy", kdy zmiňovaná věnuje veškerý čas chodu domácnosti a výchově dětí se značným způsobem podepsala na jejich erudici.
Ve většině světových regionů ženy v porovnání s muži nedosahují dostatečného vzdělání pro práci ve vědě. Nehledě na to, že je stále více vyučených žen a dívek, dodnes čelí barierám v přístupu do škol, k vědě i k technologiím na všech úrovních. 4
Jako nejdůležitější se tedy jeví správný rozvoj dívek a podpora jejich vzdělávání už v pubertálním věku. Hlavním cílem našeho projektu Manushe JR, navazující na dnešní téma, je získat novou generaci aktivních, mladých romských dívek, které
nejsou lhostejné vůči celkovému dění ve společnosti. Prostřednictvím vzdělávácích projektových aktivit, často navazujicích na sebe, chceme rozšířit obzory mladistvých za hranice lokalit, ve kterých žijí. Naučit je kriticky myslet, vyhledávat informace, vzdělávat je a motivovat do realizace aktivit, které můžou sami vymýšlet a rozvíjet.
1. Věda je objektivní tj. “maskulinní projekt”. In: Ženy a věda [online] [cit. 2013-08-20] dostupné z: http://www.zenyaveda.c z/gender-veda/1836-genderove-stereotypy-ve-vede/3637-genderove-stereotypy-ve-vede/veda-je-objektivni-tjmaskulinni-projekt
2. Ženy ve vědě: https://genderaveda.cz/zeny-ve-vede/
3. Seriál "Ženy ve vědě" http://www.veda.cz/serial.do?articleId=22272
4. Women’s and Girls’ Access to and Participation in Science and Technology. In: UNESCO. Background paper [online] France, 2010. Dostupné z: http://www.uis.unesco.org/.../unesco-egm-science-tech...