„SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER- Budoucnost romské kultury“

3. února 2018 proběhla událost nazvaná „SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER- Budoucnost romské kultury“, kterou pořádal Evropský romský institut pro umění a kulturu ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Slovo 21, událost zahrnovala mezinárodní konferenci konající se v Galerii Českých center a večerní kulturní program, který se odehrával v Divadle v Korunní.