Vyhodnocení dotazníků z projektu Rodina Odvedle / Evaluation of questionnaires from the Next Door Family project

V roce 2017 proběhlo anketní šetření na téma udržitelnosti vztahů mezi jednotlivými účastníky projektu v letech 2014 – 2016. Dotazníkové šetření proběhlo v těchto krajích ČR: Praha, Liberecký, Ústecký, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Anketa obsahovala otázky týkající se průběhu, úspěšnosti a efektivity projektu a o rozvoji vztahů účastníků. Výstupem této aktivity je brožura Žijí vedle nás II. v elektronické podobě v českém a anglickém jazyce. Poslouží jako materiál pro školy a různé konference týkající se integrace cizinců.

 Vyhodnocení dotazníků z projektu Rodina Odvedle / Evaluation of questionnaires from the Next Door Family project

ziji vedle nas     they live next door