Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice byla připravena koalicí českých nevládních organizací. Zaměřuje se mimo jiné na politickou situaci Romů v ČR, například na to, jak jsou reprezentovány zájmy Romů v Parlamentu ČR, ale také na inkluzi Romů na úrovni samospráv. Dále se zaměřuje například na rovné zacházení a případy diskriminace, potírání zločinů z nenávisti a protiromských projevů nenávisti a v neposlední řadě na problematiku vzdělávání.

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

 

MONITOROVAC ZPRVA