3. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Zpráva byla připravena jako součást pilotního projektu Romského občanského monitoringu, „Budování kapacit romské občanské společnosti a posilování její účasti na monitorování národních romských integračních strategií”. Pilotní projekt je realizován pro Evropskou komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, koordinován Centrem politických studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) v partnerství s ERGO Network (Evropská síť lokálních romských organizací), s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), s Fundación Secretariado Gitano (FSG) a nadací Romský vzdělávací fond (REF), je implementován přibližně 90 nevládními organizacemi a experty ze 27 členských zemí. ENGLISH VERSION BELOW.

 RCM-Y3-C1-Czechia-local-electronic-PUBLISHED-page-001

 

ENGLISH VERSION:

 

The report was prepared as part of the Roma Civil Monitor pilot project, ‘Capacity-building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of National Roma Integration Strategies’. The pilot project is carried out for the European Commission, DG Justice and Consumers. It is coordinated by the Center for Policy Studies of the Central European University (CEU CPS), in partnership with the European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network), the European Roma Rights Centre (ERRC), the Fundación Secretariado Gitano (FSG) and the Roma Education Fund (REF) and implemented with around 90 NGOs and experts from up to 27 member states.

20_3_RCM-Y3-C1-Czechia-PUBLISHED-page-001.jpg