Jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem

PRAHA, 23/10/2015

Dne 23. 10. 2015 na půdě Poslanecké sněmovny ČR proběhlo jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem, ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Tyto organizace tvoří neformální romskou národní pracovní skupinu, do které byli přizváni zástupci občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a experti z praxe. Cílem je zajistit advokační aktivity ve prospěch romské minority v ČR. Předmětem jednání bylo zahájení dialogu a vytyčení konkrétních bodů pro budoucí spolupráci na téma integrace Romů. „Koalicí bychom především chtěli romským a proromským nevládním organizacím a expertům umožnit participaci na vytváření budoucí romské národní platformy“.

Tisková zpráva v PDF