Tiskové zprávy

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Velvyslanectví USA organizuje stáže pro budoucí romské lídry - tisková zpráva

Praha 14. března  - Velvyslanectví USA v Praze spustilo devítiměsíční program odborných stáží (“Roma Fellowship”) pěti romským studentům vysokých škol. Projekt realizuje organizace Slovo 21, z.s.

Cílem projektu je umožnit stážistům získat znalosti a dovednosti potřebné k jejich profesionálnímu růstu a osvojit si role lídrů ve svých komunitách. První skupina stážistů získala práci ve veřejném, neziskovém a soukromém sektoru na Velvyslanectví USA, Ministerstvu školství ČR, Úřadu vlády ČR, účetní firmě CONTO PRAHA s.r.o. a brněnské společnosti Atom Trace s.r.o. Stážisté si prostřednictvím tohoto programu prohloubí své vědomosti, vytvoří si nové profesionální kontakty a získají rozmanité pracovní zkušenosti.

„Výběrové řízení na odborné stáže bylo vyhlášeno v říjnu 2015. Z třinácti zájemců jsme vybrali pět, kteří pochází z Prahy, Brna, Písku, Karviné a Roudnice nad Labem,“ vysvětluje koordinátorka projektu Denisa Horváthová z organizace Slovo 21, z.s. a dodává, že ve výběrovém řízení se důraz kladl na romskou národnost, vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků a aktivitu v romské komunitě.

Michal Mižigár svou stáž vykonává na Velvyslanectví USA v Praze: „Má náplň práce bude pomoci ambasádě s agendou lidských práv, konkrétně romské problematiky. Díky stáži mám možnost poznat fungování zastupitelského úřadu jako takového, protože postupně vystřídám práci v několika jeho sekcích: konzulární, obchodní, tiskové, kulturní atd. Doufám, že budu schopen se podělit o své zkušenosti Roma a že se dozvím něco o fungování zastupitelského úřadu. Zároveň se těším na práci v oblasti lidských práv z mezinárodní perspektivy a na jiný náhled na romské záležitosti.”

Stážisté se během programu mimo jiné setkají s velvyslancem USA v Praze Andrewem Schapirem a zúčastní se akcí, kde si budou moci navzájem vyměnit a sdílet získané zkušenosti.  

 „Pomoc vynikajícím mladým romským lídrům je skvělý způsob, jak se zasadit o rovné zacházení a stejné příležitosti pro menšiny a sociálně vyloučené komunity. Je to cíl, který sdílíme s českou vládou. Spolu s ní pracujeme na tom, aby byl projekt stáží pro budoucí romské lídry úspěšný. Díky zkušenostem z programu stáží se z těchto talentovaných mladých Čechů mohou stát obhájci a lídři, kteří budou užiteční svým komunitám i celé společnosti,“ řekl velvyslanec USA Andrew Schapiro.

  

KONTAKT PRO MÉDIA

Soňa Kalejová

Tel.: +420 273 132 715

GSM: +420 777 003 717

e-mail: pr.slovo21mail.cz

www.slovo21.cz

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.