Velvyslanectví USA organizuje stáže pro budoucí romské lídry - tisková zpráva

Praha 14. března  - Velvyslanectví USA v Praze spustilo devítiměsíční program odborných stáží (“Roma Fellowship”) pěti romským studentům vysokých škol. Projekt realizuje organizace Slovo 21, z.s.

Cílem projektu je umožnit stážistům získat znalosti a dovednosti potřebné k jejich profesionálnímu růstu a osvojit si role lídrů ve svých komunitách. První skupina stážistů získala práci ve veřejném, neziskovém a soukromém sektoru na Velvyslanectví USA, Ministerstvu školství ČR, Úřadu vlády ČR, účetní firmě CONTO PRAHA s.r.o. a brněnské společnosti Atom Trace s.r.o. Stážisté si prostřednictvím tohoto programu prohloubí své vědomosti, vytvoří si nové profesionální kontakty a získají rozmanité pracovní zkušenosti.

„Výběrové řízení na odborné stáže bylo vyhlášeno v říjnu 2015. Z třinácti zájemců jsme vybrali pět, kteří pochází z Prahy, Brna, Písku, Karviné a Roudnice nad Labem,“ vysvětluje koordinátorka projektu Denisa Horváthová z organizace Slovo 21, z.s. a dodává, že ve výběrovém řízení se důraz kladl na romskou národnost, vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků a aktivitu v romské komunitě.

Michal Mižigár svou stáž vykonává na Velvyslanectví USA v Praze: „Má náplň práce bude pomoci ambasádě s agendou lidských práv, konkrétně romské problematiky. Díky stáži mám možnost poznat fungování zastupitelského úřadu jako takového, protože postupně vystřídám práci v několika jeho sekcích: konzulární, obchodní, tiskové, kulturní atd. Doufám, že budu schopen se podělit o své zkušenosti Roma a že se dozvím něco o fungování zastupitelského úřadu. Zároveň se těším na práci v oblasti lidských práv z mezinárodní perspektivy a na jiný náhled na romské záležitosti.”

Stážisté se během programu mimo jiné setkají s velvyslancem USA v Praze Andrewem Schapirem a zúčastní se akcí, kde si budou moci navzájem vyměnit a sdílet získané zkušenosti.  

 „Pomoc vynikajícím mladým romským lídrům je skvělý způsob, jak se zasadit o rovné zacházení a stejné příležitosti pro menšiny a sociálně vyloučené komunity. Je to cíl, který sdílíme s českou vládou. Spolu s ní pracujeme na tom, aby byl projekt stáží pro budoucí romské lídry úspěšný. Díky zkušenostem z programu stáží se z těchto talentovaných mladých Čechů mohou stát obhájci a lídři, kteří budou užiteční svým komunitám i celé společnosti,“ řekl velvyslanec USA Andrew Schapiro.

  

KONTAKT PRO MÉDIA

Soňa Kalejová

Tel.: +420 273 132 715

GSM: +420 777 003 717

e-mail: pr.slovo21mail.cz

www.slovo21.cz