Tiskové zprávy

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

SLOVO 21 VE SPOLUPRÁCI S VELVYSLANECTVÍM USA ORGANIZUJE ODBORNÉ STÁŽE PRO BUDOUCÍ ROMSKÉ LÍDRY - tisková zpráva

Albatros Media, Velvyslanectví USA v Praze, Úřad práce v Liberci, spolek Ara Art nebo soukromá advokátní kancelář Hýblová, ti všichni od ledna letošního roku poskytli romským studentům a absolventům vysokých škol odborné stáže pro budoucí romské profesionály. Studenti si tak mohou během stáží osvojit role lídrů ve svých komunitách a získat znalosti a dovednosti potřebné k jejich profesionálnímu růstu.

Pro budoucí romské lídry probíhá od ledna do září letošního roku odborné stáže pro vybrané romské studenty vyšších odborných a vysokých škol realizované organizací Slovo 21 a s podporou Velvyslanectví USA v Praze. Stáží jakožto i pracovní praxe při studiu se studenti mohou zúčastnit letos už podruhé. Koordinátorka projektu Sabina Badžová v tom vidí jasnou výhodu. „Většina českých i mezinárodních společností nechce zaměstnávat absolventy vysokých škol bez praxe, mladí lidé jsou často pro svou absenci zkušeností během výběrových řízení odmítnuti,“ říká Badžová a dodává, že si častokrát zaměstnavatelé neuvědomují, jak může být pro mladého člověka problém získat už během studia praxi. „Snažíme se alespoň tímto způsobem částečně eliminovat problém s praxí u romských studentů, kteří jsou mnohdy vystaveni diskriminaci na trhu práce kvůli své etnicitě.“ Podle jejích slov byl u výběrového řízení kladen důraz na vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků, zda se hlásí ke svému romství a jsou aktivní v romské komunitě. Z jedenácti zájemců bylo vybráno pět, kteří jsou z Prahy, Liberce a Brna.

Pro pětici zapojených institucí může být velkou výhodu právě spolupráce s romskými studenty, kteří s sebou přinášejí nový pohled a kreativitu. Jelena Silajdžić, výkonná ředitelka Slova 21, prozrazuje, že si každý student vybíral instituci nebo firmu podle vlastních preferencí. Podle Silajdžić se projektem Odborné stáže pro budoucí romské lídry značně zvyšuje uplatnitelnost romských absolventů vyšších odborných a vysokých škol na trhu práce. Jedná se tak o skvělý způsob, jak se zasadit o rovné zacházení a stejné příležitosti pro menšiny.

Slova Silajdžić potvrzuje i Denisa Maková, dvaadvacetiletá studentka Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. „Albatros media jsem si vybrala, protože se jedná o největší české nakladatelství literatury pro děti a mládež v ČR.  Jsem ráda, že mohu devět měsíců působit v HR sekci. Studuji totiž obor Vzdělávání dospělých a lidské zdroje jsou jednou z oblastí, které se po studiu mohu věnovat. Pozice personalistky v takto velké a úspěšné společnosti mě může mnohé naučit a profesně mi pomoci.“

Studenti se budou během devítiměsíční odborné praxe zúčastňovat akcí, kde si budou moci navzájem vyměnit a sdílet získané zkušenosti. První možnost budou mít už začátkem dubna na společném setkání na Velvyslanectví USA v Praze.

„Pro Americké velvyslanectví je velkou ctí, že může druhým rokem podpořit program romských odborných stáží. Věříme, že druhá skupina stážistů bude zrovna tak úspěšná jako ta první a přispěje k tomu, že těchto pěti romských studentů stanou úspěšní a výrazní lídři nejen romské komunity v České republice,“ řekl zástupce Chargé d Affaires Amerického velvyslanectví Ray Castillo.

 

Tisková zpráva

28. března 2017

 

 

slovo21-logo           US Emb logo 70mm COL

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.