SLOVO 21 VE SPOLUPRÁCI S VELVYSLANECTVÍM USA ORGANIZUJE ODBORNÉ STÁŽE PRO BUDOUCÍ ROMSKÉ LÍDRY - tisková zpráva

Albatros Media, Velvyslanectví USA v Praze, Úřad práce v Liberci, spolek Ara Art nebo soukromá advokátní kancelář Hýblová, ti všichni od ledna letošního roku poskytli romským studentům a absolventům vysokých škol odborné stáže pro budoucí romské profesionály. Studenti si tak mohou během stáží osvojit role lídrů ve svých komunitách a získat znalosti a dovednosti potřebné k jejich profesionálnímu růstu.

Pro budoucí romské lídry probíhá od ledna do září letošního roku odborné stáže pro vybrané romské studenty vyšších odborných a vysokých škol realizované organizací Slovo 21 a s podporou Velvyslanectví USA v Praze. Stáží jakožto i pracovní praxe při studiu se studenti mohou zúčastnit letos už podruhé. Koordinátorka projektu Sabina Badžová v tom vidí jasnou výhodu. „Většina českých i mezinárodních společností nechce zaměstnávat absolventy vysokých škol bez praxe, mladí lidé jsou často pro svou absenci zkušeností během výběrových řízení odmítnuti,“ říká Badžová a dodává, že si častokrát zaměstnavatelé neuvědomují, jak může být pro mladého člověka problém získat už během studia praxi. „Snažíme se alespoň tímto způsobem částečně eliminovat problém s praxí u romských studentů, kteří jsou mnohdy vystaveni diskriminaci na trhu práce kvůli své etnicitě.“ Podle jejích slov byl u výběrového řízení kladen důraz na vysokoškolské vzdělání, znalost cizích jazyků, zda se hlásí ke svému romství a jsou aktivní v romské komunitě. Z jedenácti zájemců bylo vybráno pět, kteří jsou z Prahy, Liberce a Brna.

Pro pětici zapojených institucí může být velkou výhodu právě spolupráce s romskými studenty, kteří s sebou přinášejí nový pohled a kreativitu. Jelena Silajdžić, výkonná ředitelka Slova 21, prozrazuje, že si každý student vybíral instituci nebo firmu podle vlastních preferencí. Podle Silajdžić se projektem Odborné stáže pro budoucí romské lídry značně zvyšuje uplatnitelnost romských absolventů vyšších odborných a vysokých škol na trhu práce. Jedná se tak o skvělý způsob, jak se zasadit o rovné zacházení a stejné příležitosti pro menšiny.

Slova Silajdžić potvrzuje i Denisa Maková, dvaadvacetiletá studentka Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. „Albatros media jsem si vybrala, protože se jedná o největší české nakladatelství literatury pro děti a mládež v ČR.  Jsem ráda, že mohu devět měsíců působit v HR sekci. Studuji totiž obor Vzdělávání dospělých a lidské zdroje jsou jednou z oblastí, které se po studiu mohu věnovat. Pozice personalistky v takto velké a úspěšné společnosti mě může mnohé naučit a profesně mi pomoci.“

Studenti se budou během devítiměsíční odborné praxe zúčastňovat akcí, kde si budou moci navzájem vyměnit a sdílet získané zkušenosti. První možnost budou mít už začátkem dubna na společném setkání na Velvyslanectví USA v Praze.

„Pro Americké velvyslanectví je velkou ctí, že může druhým rokem podpořit program romských odborných stáží. Věříme, že druhá skupina stážistů bude zrovna tak úspěšná jako ta první a přispěje k tomu, že těchto pěti romských studentů stanou úspěšní a výrazní lídři nejen romské komunity v České republice,“ řekl zástupce Chargé d Affaires Amerického velvyslanectví Ray Castillo.

 

Tisková zpráva

28. března 2017

 

 

slovo21-logo           US Emb logo 70mm COL