Tiskové zprávy

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Mezinárodní konference: Kvalitní vzdělávání pro každého - tisková zpráva

Mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání nazvaná „Kvalitní vzdělávání pro každého“ se uskuteční v pátek a v sobotu 2. – 3. června 2017 v Clam-Gallasově paláci v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017, který pořádá Slovo 21, z. s., a Studio Production Saga, s. r. o. Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropské komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové.

Cílem konference je uvést dobré praxe, vize a strategie tolik diskutovaného inkluzivního vzdělávání a poskytnout tak nejen vedoucím pracovníkům škol a budoucím učitelům, ale i široké veřejnosti, pro kterou je konference otevřená, praktickou ukázku toho, co to vlastně inkluzivní vzdělávání je a jak probíhá jeho úspěšná implementace na českých i zahraničních školách. Novela školského zákona má totiž v České republice největší dopad na kvalitní vzdělávání romských žáků a studentů.

První den konference bude věnovaný vizím, metodám, formám práce a dalším aspektům inkluzivního vzdělávání především v České republice.  Vstupy jednotlivých odborníků, během kterých budou prezentovat například Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice, Mgr. Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí, nebo PaeDr. Eva Váňová, Ředitelka Autorizovaného tréninkového centra metod prof. Feuersteina a spoluzakladatelka Charlie Karlín, budou prokládány diskusemi na daná témata s diváky konference.

Sobota 3. června bude probíhat ve znamení zařazení školní inkluze do celoevropského a severoamerického kontextu. Druhý den zahájí Evropská komisařka Věra Jourová a hovořit budou odborníci ze zahraničí, například Beáta Oláhová, MBA, Projektová manažerka programu v REF, Jody Carr, MLA, bývalý ministr školství v kanadské provincii New Brunswick, či Marija Hirvonen, Ph.D., hlavní přednášející v oboru speciální pedagogiky JAMK.

Konference se zúčastní také zástupci Výboru pro záležitosti romské menšiny Rady Evropy (CAHROM) a další významní experti z USA, Norska a Španělska.

Více informací a kompletní program konference naleznete na www.khamoro.cz a www.slovo21.cz.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO MÉDIA:

Soňa Kalejová - tisková mluvčí

GSM: +420 601 151 171

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Snmek obrazovky 2017-05-27 v 22.44.33

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.