Publikace

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

3. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Zpráva byla připravena jako součást pilotního projektu Romského občanského monitoringu, „Budování kapacit romské občanské společnosti a posilování její účasti na monitorování národních romských integračních strategií”. Pilotní projekt je realizován pro Evropskou komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, koordinován Centrem politických studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) v partnerství s ERGO Network (Evropská síť lokálních romských organizací), s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), s Fundación Secretariado Gitano (FSG) a nadací Romský vzdělávací fond (REF), je implementován přibližně 90 nevládními organizacemi a experty ze 27 členských zemí. ENGLISH VERSION BELOW.

Číst dál...

2. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Zpráva byla připravena jako součást pilotního projektu Romského občanského monitoringu. "Budování kapacit romské občanské společnosti a posilování její účasti na monitorování národních romských integračních strategií". Pilotní projekt je realizován pro Evropskou komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, koodinován Centrem politických studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) v partnerství s ERGO Network (Evropská síť lokálních evropských organizací), s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), s Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Nadací Romský vzdělávací fond (REF), je implementován přibližně 90 nevládními organizacemi a experty ze 27 členských zemí.

Číst dál...

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice byla připravena koalicí českých nevládních organizací. Zaměřuje se mimo jiné na politickou situaci Romů v ČR, například na to, jak jsou reprezentovány zájmy Romů v Parlamentu ČR, ale také na inkluzi Romů na úrovni samospráv. Dále se zaměřuje například na rovné zacházení a případy diskriminace, potírání zločinů z nenávisti a protiromských projevů nenávisti a v neposlední řadě na problematiku vzdělávání.

Číst dál...

Vyhodnocení dotazníků z projektu Rodina Odvedle / Evaluation of questionnaires from the Next Door Family project

V roce 2017 proběhlo anketní šetření na téma udržitelnosti vztahů mezi jednotlivými účastníky projektu v letech 2014 – 2016. Dotazníkové šetření proběhlo v těchto krajích ČR: Praha, Liberecký, Ústecký, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Anketa obsahovala otázky týkající se průběhu, úspěšnosti a efektivity projektu a o rozvoji vztahů účastníků. Výstupem této aktivity je brožura Žijí vedle nás II. v elektronické podobě v českém a anglickém jazyce. Poslouží jako materiál pro školy a různé konference týkající se integrace cizinců.

Číst dál...

Khamoro 2017 - Sborník příspěvků z konference o inkluzivním vzdělávání

Sborník příspěvků z konference o inkluzivním vzdělávání konané v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017 v Praze ve dnech 2. – 3. června 2017. Publikaci připravila Mgr. Marie Gottfriedová.

Číst dál...

Sborník příspěvků z konference Jileha - Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí

Konferenci pořádala Romská ženská skupina Manushe (Slovo 21, z. s.) dne 28. 11. 2016 v pražském hotelu Amarilis. Akce navázala na konferenci z minulého roku a jejím cílem bylo posunout znalosti a schopnosti romských žen zase o kus dál. Pro účastníky zvenčí projektu byla přínosem z hlediska získání zajímavých pohledů na proměny postavení Romek za posledních šedesát let.

Číst dál...

Roma Culture in Different Social Contexts

Khamoro 2015

The presented volume is a result of a seminar organized during the Khamoro Festival in Prague in May, 2015.

Roma and non-Roma experts in the eld of Romani Studies, Roma activists, came together in Prague for two days to discuss the issues of Roma culture. Roma culture is another important issue nowadays.

Download in PDF

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.