Slovo 21 - Metodika multikulturní výchovy na školách

Multikulturní výchova 400x na českých školách


Účelem této publikace je shrnout a popsat realizaci projektu „MKV 400x na českých školách“. Tento souhrn společně s fakty doplňujícími kontext projektu může také posloužit jako inspirace pro další subjekty, které se plánují věnovat oblasti MKV a interkulturní komunikace. 

Publikace ke stažení