2. Monitorovací zpráva občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

Zpráva byla připravena jako součást pilotního projektu Romského občanského monitoringu. "Budování kapacit romské občanské společnosti a posilování její účasti na monitorování národních romských integračních strategií". Pilotní projekt je realizován pro Evropskou komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, koodinován Centrem politických studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) v partnerství s ERGO Network (Evropská síť lokálních evropských organizací), s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), s Fundación Secretariado Gitano (FSG) a Nadací Romský vzdělávací fond (REF), je implementován přibližně 90 nevládními organizacemi a experty ze 27 členských zemí.

 

RCM-2018-C1-Czechia-local-electronic-PUBLISHED-page-001