Tiskové zprávy

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Dvě pražské neziskovky pomohly Romům sehnat práci a ušetřily státu téměř dva miliony korun

PRAHA, 16/11/2015 - Podpora zaměstnávání Romů v Praze 2015

Skoro dva miliony korun ušetřily státnímu rozpočtu neziskové organizace Slovo 21 a ROMEA, které ve společném desetiměsíčním projektu pomohly 25 nezaměstnaným pražským Romům sehnat práci a pro dalších 47 připravily rekvalifikační kurzy.

Podle Zdeňka Ryšavého jsou výsledky projektu zajímavé i z hlediska často mediálně probíraného tématu efektivnosti práce neziskových organizací. „Podle modelu ministerstva práce a sociálních věcí jsou náklady na jednoho nezaměstnaného zhruba 14 277 korun měsíčně. Zprostředkováním zaměstnání pro 25 osob jsme státu ušetřili 1 849 510,00Kč. Částka vychází z celkového počtu dnů, kdy byli naši klienti v průběhu projektu zaměstnaní,“ vysvětluje ředitel ROMEA, o. p. s. Zdeněk Ryšavý. 

POSLEDNÍ LISTOPADOVOU NEDĚLI ZAŽIJE PŘES ČTYŘISTA LIDÍ Z ČESKÝCH A MIGRANTSKÝCH RODIN NETRADIČNÍ SETKÁNÍ

PRAHA, 6/11/2015 - Rodina Odvedle 2015

Praha, 6. 11. 2015 - Už po dvanácté zažijí české a migrantské rodiny netradiční setkání – poobědvají v jiném prostředí u neznámých lidí. V rámci projektu Rodina Odvedle, se dne 22. listopadu po celém území České republiky uskuteční přes 50 setkání, kdy k nedělnímu obědu usedne více jak 400 lidí, kteří se liší kulturou, jazykem i zvyky. Projekt pořádá Slovo 21, z.s.
 

ON THE LAST SUNDAY OF NOVEMBER, OVER 400 PEOPLE FROM CZECH AND MIGRANT FAMILIES WILL EXPERIENCE AN UNUSUAL MEETING

PRAGUE, 6/11/2015 - project Next Door Family 2015

It's already the twelfth time for Czech and migrant families to experience an unusual meeting - lunch in a different environment with strangers.  On November 22nd, all around the Czech Republic, over 50 events will take place as part of the Next Door Family project, when more than 400 people, different in culture, language and customs meet for Sunday lunch.  The project is organized by Slovo21, z.s.

All meetings will be held all over the Czech Republic on the same day and at the same time: on Sunday, November 22, 2015, at 1:00 o'clock over 400 people will sit down at a festively set table. Sunday's shared meal always takes place at the home of one of the families, who prepare a lunch and then invite the second family, thus playing the role of the host. So, at the same time in all regions of the Czech Republic, the Next Door Family project opens the gates of tolerance, friendliness and mutual understanding.

Tisková zpráva v PDF

 

Jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem

PRAHA, 23/10/2015

Dne 23. 10. 2015 na půdě Poslanecké sněmovny ČR proběhlo jednání zástupců 12 romských a proromských neziskových organizací s Jiřím Dienstbierem, ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Tyto organizace tvoří neformální romskou národní pracovní skupinu, do které byli přizváni zástupci občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a experti z praxe. Cílem je zajistit advokační aktivity ve prospěch romské minority v ČR. Předmětem jednání bylo zahájení dialogu a vytyčení konkrétních bodů pro budoucí spolupráci na téma integrace Romů. „Koalicí bychom především chtěli romským a proromským nevládním organizacím a expertům umožnit participaci na vytváření budoucí romské národní platformy“.

Tisková zpráva v PDF

Tisková zpráva k veřejné prezentaci Migračního manifestu

Analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení představili veřejnosti v pátek 2. října 2015 odborníci z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR v nově vzniklém dokumentu Migrační manifest.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.