Duben v projektu Posílení: Máme první čtyři termíny školení!
30/4/2023

Projekt zaměřený posílení kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí v dubnu pokračoval v úpravách a finalizaci podoby metodických materiálů.

Zároveň finalizujeme podobu všech devíti kalkulovaných školení. První čtyři proběhnou již v červnu – dvě se budou konat v Praze, po jednom v Plzni a Brně. Zmíněných školení se budou účastnit pracovníci OAMP z různých regionů ČR. Zbylá školení plánujeme po letních prázdninách.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Jednou z lektorek, které v projektu působily již v předchozím období, je Kateřina Kopečná:

“Již třetím rokem ve spolupráci s s kolegyní Veronikou Slavíkovou, nejenže lektorujeme dvoudenní školení - úvodní a navazující, ale i školíme další lektory a poskytujeme jim metodickou podporu. Proškolily jsme desítky zaměstnanců nejen z OAMP, ale i Úřadů práce a Policie ČR. Je zajímavé pozorovat, že postoje a se nemění jen u účastníků, ale také u nás lektorů. Máme jedinečnou příležitost být daleko více empatické, ocenit náročnou práci úředníků a policistů a seznámit se bez předsudků. Velkou výhodou je, že se účastníci dostanou ze svého pracovního prostředí, mají možnost se odreagovat a přijít na jiné myšlenky a věnovat se sobě a svému profesnímu rozvoji. Zároveň si mají možnost vzájemně vyměnit informace a dobrou praxi, např. jak to funguje na jiných úřadech a co se jim osvědčilo při práci s cizinci.

Přiznám se, že na začátku jsme museli překonávat lehký odpor účastníků, báli se, že je budeme poučovat o tom, jak by měli lépe dělat svou práci, být vstřícnější k cizincům a vše bude v kontextu neziskového světa velmi černobílé. V tomto kontextu se nám daří jim vysvětlit, že jsme na školení pro ně jako podpora, abychom je podpořili v jejich práci.  Nyní absolventi a převážně absolventky navazujícího školení se s námi loučí s otázkou: Kdy bude pokračování?“, pro webové stránky Slova 21 řekla lektorka Kateřina Kopečná.

Nynější projekt je určen především pracovníkům Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Poslední novinky
Duben v projektu Posílení: Máme první čtyři termíny školení!
30/4/2023

Projekt zaměřený posílení kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí v dubnu pokračoval v úpravách a finalizaci podoby metodických materiálů.

Zároveň finalizujeme podobu všech devíti kalkulovaných školení. První čtyři proběhnou již v červnu – dvě se budou konat v Praze, po jednom v Plzni a Brně. Zmíněných školení se budou účastnit pracovníci OAMP z různých regionů ČR. Zbylá školení plánujeme po letních prázdninách.

Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušenosti s realizací takovýchto školení vyplývá, že zážitkové aktivity propojené s prožitkem druhé strany mají významný efekt.

Jednou z lektorek, které v projektu působily již v předchozím období, je Kateřina Kopečná:

“Již třetím rokem ve spolupráci s s kolegyní Veronikou Slavíkovou, nejenže lektorujeme dvoudenní školení - úvodní a navazující, ale i školíme další lektory a poskytujeme jim metodickou podporu. Proškolily jsme desítky zaměstnanců nejen z OAMP, ale i Úřadů práce a Policie ČR. Je zajímavé pozorovat, že postoje a se nemění jen u účastníků, ale také u nás lektorů. Máme jedinečnou příležitost být daleko více empatické, ocenit náročnou práci úředníků a policistů a seznámit se bez předsudků. Velkou výhodou je, že se účastníci dostanou ze svého pracovního prostředí, mají možnost se odreagovat a přijít na jiné myšlenky a věnovat se sobě a svému profesnímu rozvoji. Zároveň si mají možnost vzájemně vyměnit informace a dobrou praxi, např. jak to funguje na jiných úřadech a co se jim osvědčilo při práci s cizinci.

Přiznám se, že na začátku jsme museli překonávat lehký odpor účastníků, báli se, že je budeme poučovat o tom, jak by měli lépe dělat svou práci, být vstřícnější k cizincům a vše bude v kontextu neziskového světa velmi černobílé. V tomto kontextu se nám daří jim vysvětlit, že jsme na školení pro ně jako podpora, abychom je podpořili v jejich práci.  Nyní absolventi a převážně absolventky navazujícího školení se s námi loučí s otázkou: Kdy bude pokračování?“, pro webové stránky Slova 21 řekla lektorka Kateřina Kopečná.

Nynější projekt je určen především pracovníkům Odboru azylové a migrační politiky, což je útvar Ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektového období dojde ve spolupráci s expertním týmem k aktualizaci metodických materiálů, který jsme vytvořili pro úvodní a navazující kurzy.

Program nebude zaměřen pouze na strohé informace a teoretické přednášky o cizincích ze třetích zemí žijících v ČR, ale také se zaměřuje na interaktivní psychosociální aktivity, které působí na emoce a jež mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků.

Dlouhodobě tato aktivita přispívá k vytváření objektivnějšího obrazu cizinců a k snadnější komunikaci mezi cizinci a cílovou skupinou.

Last news