Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Máme za sebou první školení zaměstnanců Úřadu práce!


Na konci srpna jsme začali s úvodními školeními pro zaměstnance Úřadu práce. První školení proběhlo ve dnech 30. a 31. srpna v Kozojedech u Prahy. Proškoleno bylo 15 zaměstnanců poboček Úřadu práce z několika českých měst, například z Jihlavy, Karlových Varů, Mostu či Nymburka. Další školení proběhne ve dnech 8. a 9. září 2021 na Generálním ředitelství Úřadu práce v Praze.

Číst dál...

Nad čím momentálně pracujeme?

Pokračujeme v implementaci projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek! V rámci projektu má být celkem proškoleno 900 zaměstnanců. Proběhlo školení hostů cizinců, byla natočena modelová situace na úřadu práce a dvě modelové situace na OAMP. Co dalšího jsme stihli za minulý měsíc se dozvíte v tomto článku.

Číst dál...

Co nového připravujeme v rámci kurzů Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek?

 

 

 

Práce na projektu Posílení interkulturních kompetencí, v rámci kterého má být celkem proškoleno 900 osob z oblasti státní správy a bezpečnostních složek, pokračují. Chystá se natáčení výukových videí, připravuje se metodika k navazujícímu kurzu a plánují se také fokusní skupiny.

Číst dál...

Informační aktualizace projektu duben 2021

Pilně pracujeme na implementaci projektu! První školení lektorů proběhne v termínu 8. 5. - 9. 5. 2021, a to pro úvodní typ školení.

Dva dvoudenní školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Tématem školení je problematika migrace, kulturní identity, interkulturní dimenze, práce s tlumočníkem a další.

Po absolvování školení, budou noví lektoři přednášet ve spolupráci a pod dozorem zkušených lektorů a expertů projektu, což se odrazí na kvalitě školení a následném využití nabytých poznatků v praxi.

Číst dál...

Rozhovor s členem expertního týmu projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek Jiřím Kocourkem.

Vedoucí týmu aplikovaná sociologie a člen expertního týmu projektu Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek Jiří Kocourek se podílí na tvorbě metodických materiálů, které poslouží jako pomůcka pro lektory interkulturních kompetencí k proškolení cílové skupiny.

 

Povíte nám něco o projektu "Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek"? Co inspirovalo vznik školení?

Číst dál...

Připravujeme metodické materiály pro školení pracovníků státní správy a bezpečnostních složek!

Metodické materiály jsou jednou z nejdůležitějších součástí školení. Proto se musí jednat o kvalitní látku, která bude přínosem cílové skupině. Slovo 21, z.s. má dlouholetou praxi v tvorbě metodických materiálů a spolupracuje s nejlepšími experty z celé České republiky.

V současné době náš expertní tým pracuje na tvorbě textu metodických materiálů, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení školení na posílení kompetencí pracovníků státní správy a bezpečnostních složek.Do tvorby těchto materiálů budou zapojeni také metodici z řad cílové skupiny, kteří pomůžou expertnímu týmu přizpůsobit jak metodiky, tak i následně samotná školení specifickým požadavkům jednotlivých skupin zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Celkem vzniknou 2 publikace - metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) a metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé).

Co budou tyto publikace obsahovat?

Každá metodika bude obsahovat cca 60 stránek. V úvodní metodice rozebíráme informace o migraci a integraci cizinců ze třetích států v ČR, řešení zátěžových situací, techniky aktivního naslouchání a asertivního jednání. Součástí je i blok "křeslo pro hosta" s účastí zástupců cizinců, který poskytne pracovníkům veřejné správy a bezpečnostních složek možnost seznámit se s pohledem cizince a vznést tematické dotazy.  

Metodika navazujícího typu školení je určena zkušenějším pracovníkům státní správy a bezpečnostních složek a bude obsahovat komunikační nástroje, procvičení technik zrcadlení, komunikační styly. Znovu se zde objeví blok "křeslo pro hosta". Jedná se o hosty - cizince, pocházející z třetích států, kteří zaměstnancům veřejné správy přiblíží specifika jejích kultury, odlišnosti, specifika atd.

Dále v rámci projektu budou natočeny 4 videomateriály, které budou obsahovat různé modelové situace, ve kterých se ocitají zástupci cílové skupiny v běžné praxi. Pracovníci státní správy a bezpečnostních složek budou tak mít možnost zažít tyto situace "na vlastní oči" a vytvořit si vlastní postup řešení pracovních situací. Tyto materiály vzniknou na základě konkrétních příběhů z praxe pracovníků státní správy.

Pro potřeby projektu též vzniknou 2 powerpointové prezentace, které budou vycházet z výše uvedených metodik. Tyto prezentace budou obsahovat praktické, stručné a srozumitelné informace pro lektory a účastníky školení.

 

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

 

Datum aktualizace 19.02.2021

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.