Naše projekty

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Aktuality Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie

 

V rámci aktuální pandemické situace se snažíme o bezpečný a zároveň přínosný způsob zvýšení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie.

 

Ve středu 7.4.2021 jsme se setkali s Místní akční skupinou Opavsko z.s. v diskusi ke Strategii rozvoje venkova MAS Opavsko v oblasti vzdělávání. Diskuse na analýzu problémů a potřeb probíhaly v menších skupinách s dodržením všech vládních nařízení.

 

Věříme, že tato spolupráce bude velice přínosná pro projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie". Sdílení dobré praxe a správná analýza potřeb a problémů cílové skupiny se jeví jako jeden z nejlepších způsobů posílení kapacit pracovníků organizace Slovo 21, z.s.

 

Místní akční skupina Opavsko z.s je nestátní nezisková organizace, která dělá všechno pro to, aby se lidem na opavském venkově žilo dobře.

 

V územní působnosti MAS Opavsko se vyskytují čtyři venkovské mikroregiony. Byť se nazývají Opavskem, do územní působnosti MAS nespadá Statutární město Opava, rádi s ní ale spolupracují.

 

Ve středu 14.4.2021 proběhlo online setkání k představení projektu Budování kapacit romských a proromských aktérů pro zapojení do přípravy a implementace programů na místní úrovni s registračním číslem projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/20_137/0017051.

 

Sešlo se celkem 18 zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. včetně její ředitelky Jeleny Silajdžić,  koordinátorky projektu Petry Jaceňkové a dalších členů platformy výše uvedeného projektu.

 

Projektové novinky – červen 2021

 

 

 

V červnu jsme nezaháleli! Domlouváme školení a workshopy ve spolupráci s Nadací OSF a dalšími experty a lektory. Díky zlepšení pandemické situace v České republice máme nyní možnost prvního osobního setkání v rámci projektu Budování kapacit romských a proromských aktérů pro zapojení do přípravy a implementace programů na místní úrovni.

Číst dál...

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie - důležité spolupráce

Projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Číst dál...

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie

Každý by měl mít znalosti k tomu, aby mohl ovlivnit a zlepšit svůj život
ve společnosti. Pouze společnost, ve které má hlas každý, včetně menšin, může být považována za demokratickou.


Na základě doposud získaných zkušeností přicházíme s novým projektem "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie", který se zaměří na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

 

V minulých letech naši zaměstnanci získali základní znalosti a zkušenosti s komunikací s místní samosprávou, ale je nutné je nadále rozvíjet tak, aby jim mohli být aktivními rovnocennými partnery a prosazovat vlastní změny. Rozšířené znalosti našich kolegů přispějí k větší spokojenosti společnosti, eliminaci nedorozumění a zvýšení kvality života Romů v těchto lokalitách.

 

Zaměstnance čeká 8 půldenních teoretických školení a 16 půldenních praktických workshopů (2 školení a 4 workshopy v každé lokalitě) v oblasti advokační činnosti. Účastníci budou následně trvale podporovány experty ve formě konzultací na míru.Navážeme spolupráci se členy místní romské komunity, kteří se ve spolupráci s námi budou podílet na řešení integrace Romů na místní
úrovni a dalšími lokálními romskými a proromskými neziskovými organizacemi.

 

Na konci projektu se uskuteční závěrečné setkání jeho účastníků se zástupci NNO, místní správy, případně médií a dalšími. Proběhne prezentace projektových výstupů a evaluace projektu.

 

V průběhu realizace projektu se stále potýkáme s hrozbou pandemie Covid-19 a s tím souvisí nemožnost osobních setkávání a výjezdů napříč ČR. Bezpečnost všech účastníků projektu je pro nás prioritou, proto eliminujeme výjezdy a osobní setkání na minimum a přecházíme na on-line
formu komunikace a spolupráce (vč. školení, workshopů, konzultací apod.), pouze však po dobu nouzového stavu.

 

 

Jak mohou Romové ovlivnit majoritní společnost??

To, že většina může ovlivnit menšinu se zdá být intuitivní.Opak ale také může být pravdou. Přece jen i z historie se ukázalo, že relativně malá skupina osob, která dlouhodobě a vytrvale prosazovala vlastní názor, dokázala tento názor navzdory převaze opozice prosadit. Vzpomeňme si třeba Spojené státy Americké druhé poloviny minulého století.

Číst dál...

Konec roku 2021 a projekt Bidaripen/S Odvahou

Během více jak dvaceti let existence ženské romské skupiny Manushe se v řadách jejich členek vyprofilovaly lídryně z různých částí České republiky, které významně ovlivňují romské dění na lokální úrovni a do svých aktivit zapojují další Romky.

V současnosti se lídryně účastní projektu BIDARIPEN (česky ODVAHA), který má zvýšit jejich občanské kompetence. To jim umožní stát se rovnocennými partnery pro místní samosprávu a spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje – sami navrhovaly změny, přinášely nové nápady na zlepšení života v jejich městě, a to nejen pro Romy, ale i pro majoritní obyvatele.

Číst dál...

Novinky projektu Bidaripen/ S Odvahou


Projekt Bidaripen/S odvahou si klade za cíl podpořit Romy na lokální úrovni v sedmi městech České republiky ve zvýšení jejich občanských kompetencí. Pouze tak se mohou stát rovnocennými partnery pro lokální samosprávu a spolurozhodovat o potřebných změnách. Nehledě na nepříznivou pandemickou situaci v České republice se nám v roce 2021 podařilo uspořádat setkání komunitních organizátorek a výstavu Neviditelná síla v Rokycanech v rámci akce Khamoro x AraFest.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.