Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Projekty
Publikováno:
1.6.2022

Tento projekt je zaměřený na uprchlíky, kteří prchají před válečným konfliktem na Ukrajině. Obsahově vychází z našeho dlouholetého úspěšného projektu „Vítejte v ČR“, jehož obsahem jsou adaptačně-integrační kurzy.

Cílem je prostřednictvím informačních setkání umožnit efektivní integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti.

Informační setkání, které společně s dalšími subjekty organizujeme od března tohoto roku, mají svůj vlastní specifický dvojhodinový formát.

Formy realizace setkání jsou různé, většinou probíhají prezenčně v ubytovacích zařízeních. Pro uprchlíky, kteří bydlí individuálně ovšem nabízíme také setkání prostřednictvím sociálních sítí.

Obsahem setkání jsou zejména informace o legislativním rámci statusu dočasné ochrany – práva a povinnosti, které z tohoto statusu vyplývají. Dále poskytujeme důležité kontakty jak státní, tak  i nestátní subjekty – městské úřady, Úřady práce, neziskové organizace zabývající se práci s uprchlíky a cizinci, atd.). V neposlední řadě také upozorňujeme na nekalé praktiky pracovních agentur, kterých v poslední době přibývá.

V rámci integračního setkání promítáme krátký film „Vítejte v ČR“, prostřednictvím nějž představujeme Českou republiku a život v ní, vše v ukrajinštině.

Všechny informace prezentujeme v ukrajinštině, neboť lektoři Integračních setkání jsou Ukrajinci žijící v České republice.

Upravený formát těchto Integračních setkání realizujeme i pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Zpravidla trvají déle, volíme volnější tempo a informace často tlumočíme do více jazyků - romštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny.

Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Doporučené novinky
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Projects
Publicated:
1.6.2022

Tento projekt je zaměřený na uprchlíky, kteří prchají před válečným konfliktem na Ukrajině. Obsahově vychází z našeho dlouholetého úspěšného projektu „Vítejte v ČR“, jehož obsahem jsou adaptačně-integrační kurzy.

Cílem je prostřednictvím informačních setkání umožnit efektivní integraci ukrajinských uprchlíků do české společnosti.

Informační setkání, které společně s dalšími subjekty organizujeme od března tohoto roku, mají svůj vlastní specifický dvojhodinový formát.

Formy realizace setkání jsou různé, většinou probíhají prezenčně v ubytovacích zařízeních. Pro uprchlíky, kteří bydlí individuálně ovšem nabízíme také setkání prostřednictvím sociálních sítí.

Obsahem setkání jsou zejména informace o legislativním rámci statusu dočasné ochrany – práva a povinnosti, které z tohoto statusu vyplývají. Dále poskytujeme důležité kontakty jak státní, tak  i nestátní subjekty – městské úřady, Úřady práce, neziskové organizace zabývající se práci s uprchlíky a cizinci, atd.). V neposlední řadě také upozorňujeme na nekalé praktiky pracovních agentur, kterých v poslední době přibývá.

V rámci integračního setkání promítáme krátký film „Vítejte v ČR“, prostřednictvím nějž představujeme Českou republiku a život v ní, vše v ukrajinštině.

Všechny informace prezentujeme v ukrajinštině, neboť lektoři Integračních setkání jsou Ukrajinci žijící v České republice.

Upravený formát těchto Integračních setkání realizujeme i pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Zpravidla trvají déle, volíme volnější tempo a informace často tlumočíme do více jazyků - romštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny.

Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Informační setkání pro uprchlíky z Ukrajiny
Related news
No items found.