Posílení interkulturních kompetencí
Projekty
Publikováno:

Komunikace mezi zaměstnanci státní správy, bezpečnostních složek a cizinci ze třetích zemí je často obtížná. projektem chceme navýšit kompetence zaměstnanců formou interaktivních a interkulturních workshopů. Lepší komunikace = méně nedorozumění.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny metodické materiály, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení těchto školení. Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) bude obsahovat informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu a další podobná témata. Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé) je další podpůrný materiál, který bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit konkrétní modelové situace, trénovat aktivní naslouchání.

Budeme realizovat školení lektorů v oblasti interkulturních a komunikačních kompetencí. Školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání cílové skupiny. Uskuteční se 2 dvoudenní školení lektorů: 1 úvodního a 1 navazujícího typu.

V rámci této aktivity proběhne také školení lektorů – cizinců z třetích států, kteří se představí pracovníkům veřejné správy v bloku“ Křeslo pro hosta“. Role těchto lektorů je přiblížit cílové skupině specifika jejich kultury, odlišnosti, diskutovat o různých situacích které mohou vznikat kvůli nedorozumění kultur

Školení budou mít interaktivní formu , necháme prostor účastníkům aby diskutovali o různých situacích, které zažili v kontaktu s cizinci.  Společné budou hledat řešení, která umožní lepší komunikaci a zabrání vzniku konfliktu. Pro lepší pochopení problematiky vzniknou 4 videomateriály, které budou názorně ukazovat běžnou praxi zástupců pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek ve svém povolání.

Účastníci na závěr každého školení vyplní anonymní dotazníky s cílem hodnocení kvality a obsahu školení. Tato zpětná vazba bude zpracována experty projektu ve formě evaluační zprávy a poslouží k eventuálním úpravám metodik a programu školení.

Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Doporučené novinky
Posílení interkulturních kompetencí
Projects
Publicated:

Komunikace mezi zaměstnanci státní správy, bezpečnostních složek a cizinci ze třetích zemí je často obtížná. projektem chceme navýšit kompetence zaměstnanců formou interaktivních a interkulturních workshopů. Lepší komunikace = méně nedorozumění.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny metodické materiály, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení těchto školení. Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) bude obsahovat informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu a další podobná témata. Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé) je další podpůrný materiál, který bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit konkrétní modelové situace, trénovat aktivní naslouchání.

Budeme realizovat školení lektorů v oblasti interkulturních a komunikačních kompetencí. Školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání cílové skupiny. Uskuteční se 2 dvoudenní školení lektorů: 1 úvodního a 1 navazujícího typu.

V rámci této aktivity proběhne také školení lektorů – cizinců z třetích států, kteří se představí pracovníkům veřejné správy v bloku“ Křeslo pro hosta“. Role těchto lektorů je přiblížit cílové skupině specifika jejich kultury, odlišnosti, diskutovat o různých situacích které mohou vznikat kvůli nedorozumění kultur

Školení budou mít interaktivní formu , necháme prostor účastníkům aby diskutovali o různých situacích, které zažili v kontaktu s cizinci.  Společné budou hledat řešení, která umožní lepší komunikaci a zabrání vzniku konfliktu. Pro lepší pochopení problematiky vzniknou 4 videomateriály, které budou názorně ukazovat běžnou praxi zástupců pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek ve svém povolání.

Účastníci na závěr každého školení vyplní anonymní dotazníky s cílem hodnocení kvality a obsahu školení. Tato zpětná vazba bude zpracována experty projektu ve formě evaluační zprávy a poslouží k eventuálním úpravám metodik a programu školení.

Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Posílení interkulturních kompetencí
Related news
No items found.