Praha pro Ukrajinu
Projekty
Publikováno:

Ve srovnání s ostatními kraji a městy České republiky žije v Praze největší počet ukrajinských uprchlíků, kteří potřebují kontinuální podporu nejen při zajištění základních existenčních podmínek, ale i sociální soudržnosti s ostatními obyvateli hlavního města.

Cílem projektu je tak podpořit dlouhodobý a komplexní proces integrace a posílit růst a profesionalizaci malých ukrajinských nevládních neziskových organizací, který jsou důležitými aktéry v práci s uprchlíky. Zatím nemají dostatečnou kapacitu a zkušenosti v oblasti organizačního a funkčního řízení instituce.

Díky partnerství s organizacemi jakými jsou Pomoc krajanům, Nová Ukrajina, Kroky dobra nebo Srdce lidem se propojí jejich aktivity v různých oblastech, čímž se významně zvyšuje pozitivní dopad těchto aktivit při integraci ukrajinských uprchlíků.

Jednotlivé aktivity:

Rodina Odvedle

Tato aktivita je neformálním přátelským setkáním českých rodin a rodin ukrajinských uprchlíků u prostřeného stolu. Jedna rodina se ujme role hostitelů, ta druhá role hostů. Setkání nabízí unikátní příležitost pro výměnu kulturních zkušeností, navázání nových dlouhodobých přátelství a tvorbě vztahů mezi rodinami.  Během projektového období uskutečníme 15 těchto setkání na území Prahy.

Kurzy českého jazyka

Pro ukrajinské uprchlíky jsme připravili intenzivní kurzy českého jazyka. Vzhledem k tomu, že jde o výuku jazyka pro lidi, kteří zažili obrovské trauma, klademe důraz hlavně na neformální způsob vedení kurzu. V příjemné atmosféře se tak naučí základní fráze, které si jim hodí v každodenních situacích. Naše kurzy totiž vedou odborní lektoři – buď Češi s příslušnou kvalifikací, nebo Ukrajinci, kteří žijí v České republice už několik let a mají vysokou úroveň znalosti českého jazyka.

Informační setkání

Cílem setkání je poskytnout držitelům dočasné ochrany pravdivé informace o právech a povinnostech spojené s pobytem na území České republiky jako jsou například informace o pobytu, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, důchodu a orientace v české společnosti. Informace předávají ukrajinští lektoři, momentálně spolupracujeme s 40 lektory (většina z nich má certifikát od Ministerstva vnitra ČR), kteří vedou setkání v ukrajinštině, ruštině a s romskými uprchlíky i v maďarštině a romštině.

Cirkinclusion

Tato aktivita je velmi unikátní formou inkluze ukrajinských dětí prostřednictvím sociálního cirkusu. Využíváme cirkus, tanec, divadlo, akrobacii, výrobu kostýmů, stage make up a další obory jakožto nástroj pro neformální výchovu a komunitní práci. Do této aktivity jsou zapojeny české a ukrajinské děti. Poskytujeme dvanáct různě tematických kroužků, každý s kapacitou max. 15 dětí. Do našich lekcí jsou zapojeni interkulturní pracovníci nebo ukrajinští lektoři, jako je například ukrajinská lektorka tanců a 3 absolventi Kiev Academy of Circus and Variety Arts, v tandemu s českými performery.

Setkání Petra Soukupa s knihou Básničky pro vaše obrázky

Čeština jde učit i zábavnou formou. Tu nabízí kniha Petra Soukupa Básničky pro moje obrázky, kterou vydalo Slovo 21 v roce 2020 a všechny výtisky byly rozdistribuované po celé ČR. Kniha obsahuje 60 básniček v českém a ukrajinském jazyce a prostor pro dětské ilustrace. Cílem je vytvořit prostor pro interakci ukrajinských a českých žáků, kteří společně básničky ilustrují. Během tvorby spolu komunikují, vzájemně si překládají verše, porovnávají, jak odlišně nebo naopak stejně zní konkrétní slova.  Touto jednoduchou a velmi neformální formou se české a ukrajinské děti lépe poznávají.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných je forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Tato umělecká forma se používá po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky, ale stávají se aktivními diváky–herci. Z perspektivy divadla utlačovaných vznikne divadelní představení, které bude vytvořeno skupinou neherců z Ukrajiny s válečnou zkušeností, jenž vnímají důsledky války a chtějí se o nich s dětmi a publikem bavit. Nejde jen o důsledky, ale především o to, jak se s nimi vypořádat.

Odborná a metodická podpora malým ukrajinským nevládním neziskovým organizacím

Tato aktivita má za cíl metodicky podpořit profesionalizaci nových ukrajinských neziskových organizací, které původně vznikly jako neformální skupiny, které hráli nenahraditelnou roli v pomáhání a integraci uprchlíků. Do této aktivity jsou zapojené organizace Kroky dobra, Pomoc krajanům, Nová Ukrajina a Srdce lidem. S každou organizací budou probíhat konzultace v těchto oblastech: finanční řízení organizace, možnosti financování, PR aktivity, fundraising atd.

informační linka – Call centrum

Podstatnou  infolinka provozována ve třech jazycích - ukrajinština, ruština a čeština. Tato aktivita vznikla za pomoci jiného donora a projekt má skončit na konci srpna roku 2023. Činnost by mohla dále pokračovat v rámci tohoto projektu. Infolinka bude fungovat ve večerních hodinách všedních dní a o víkendu od září 2023 do konce tohoto roku. Zjistili jsme, že spoustu uprchlíků nevyužívá již vzniklé infolinky, protože v pracovní dny chodí do práce.

Akce se uskutečnila za podpory Hlavního města Praha ve spolupráci s UNICEF.

Praha pro Ukrajinu
Praha pro Ukrajinu
Praha pro Ukrajinu
Doporučené novinky
Praha pro Ukrajinu
Projects
Publicated:

Ve srovnání s ostatními kraji a městy České republiky žije v Praze největší počet ukrajinských uprchlíků, kteří potřebují kontinuální podporu nejen při zajištění základních existenčních podmínek, ale i sociální soudržnosti s ostatními obyvateli hlavního města.

Cílem projektu je tak podpořit dlouhodobý a komplexní proces integrace a posílit růst a profesionalizaci malých ukrajinských nevládních neziskových organizací, který jsou důležitými aktéry v práci s uprchlíky. Zatím nemají dostatečnou kapacitu a zkušenosti v oblasti organizačního a funkčního řízení instituce.

Díky partnerství s organizacemi jakými jsou Pomoc krajanům, Nová Ukrajina, Kroky dobra nebo Srdce lidem se propojí jejich aktivity v různých oblastech, čímž se významně zvyšuje pozitivní dopad těchto aktivit při integraci ukrajinských uprchlíků.

Jednotlivé aktivity:

Rodina Odvedle

Tato aktivita je neformálním přátelským setkáním českých rodin a rodin ukrajinských uprchlíků u prostřeného stolu. Jedna rodina se ujme role hostitelů, ta druhá role hostů. Setkání nabízí unikátní příležitost pro výměnu kulturních zkušeností, navázání nových dlouhodobých přátelství a tvorbě vztahů mezi rodinami.  Během projektového období uskutečníme 15 těchto setkání na území Prahy.

Kurzy českého jazyka

Pro ukrajinské uprchlíky jsme připravili intenzivní kurzy českého jazyka. Vzhledem k tomu, že jde o výuku jazyka pro lidi, kteří zažili obrovské trauma, klademe důraz hlavně na neformální způsob vedení kurzu. V příjemné atmosféře se tak naučí základní fráze, které si jim hodí v každodenních situacích. Naše kurzy totiž vedou odborní lektoři – buď Češi s příslušnou kvalifikací, nebo Ukrajinci, kteří žijí v České republice už několik let a mají vysokou úroveň znalosti českého jazyka.

Informační setkání

Cílem setkání je poskytnout držitelům dočasné ochrany pravdivé informace o právech a povinnostech spojené s pobytem na území České republiky jako jsou například informace o pobytu, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, důchodu a orientace v české společnosti. Informace předávají ukrajinští lektoři, momentálně spolupracujeme s 40 lektory (většina z nich má certifikát od Ministerstva vnitra ČR), kteří vedou setkání v ukrajinštině, ruštině a s romskými uprchlíky i v maďarštině a romštině.

Cirkinclusion

Tato aktivita je velmi unikátní formou inkluze ukrajinských dětí prostřednictvím sociálního cirkusu. Využíváme cirkus, tanec, divadlo, akrobacii, výrobu kostýmů, stage make up a další obory jakožto nástroj pro neformální výchovu a komunitní práci. Do této aktivity jsou zapojeny české a ukrajinské děti. Poskytujeme dvanáct různě tematických kroužků, každý s kapacitou max. 15 dětí. Do našich lekcí jsou zapojeni interkulturní pracovníci nebo ukrajinští lektoři, jako je například ukrajinská lektorka tanců a 3 absolventi Kiev Academy of Circus and Variety Arts, v tandemu s českými performery.

Setkání Petra Soukupa s knihou Básničky pro vaše obrázky

Čeština jde učit i zábavnou formou. Tu nabízí kniha Petra Soukupa Básničky pro moje obrázky, kterou vydalo Slovo 21 v roce 2020 a všechny výtisky byly rozdistribuované po celé ČR. Kniha obsahuje 60 básniček v českém a ukrajinském jazyce a prostor pro dětské ilustrace. Cílem je vytvořit prostor pro interakci ukrajinských a českých žáků, kteří společně básničky ilustrují. Během tvorby spolu komunikují, vzájemně si překládají verše, porovnávají, jak odlišně nebo naopak stejně zní konkrétní slova.  Touto jednoduchou a velmi neformální formou se české a ukrajinské děti lépe poznávají.

Divadlo utlačovaných

Divadlo utlačovaných je forma společného učení, využívajícího divadla jako nástroje pro změnu. Tato umělecká forma se používá po celém světě pro politický a sociální aktivismus, řešení konfliktních situací, komunitní práci, terapii, a legislativní otázky. V divadle utlačovaných diváci nezůstávají diváky, ale stávají se aktivními diváky–herci. Z perspektivy divadla utlačovaných vznikne divadelní představení, které bude vytvořeno skupinou neherců z Ukrajiny s válečnou zkušeností, jenž vnímají důsledky války a chtějí se o nich s dětmi a publikem bavit. Nejde jen o důsledky, ale především o to, jak se s nimi vypořádat.

Odborná a metodická podpora malým ukrajinským nevládním neziskovým organizacím

Tato aktivita má za cíl metodicky podpořit profesionalizaci nových ukrajinských neziskových organizací, které původně vznikly jako neformální skupiny, které hráli nenahraditelnou roli v pomáhání a integraci uprchlíků. Do této aktivity jsou zapojené organizace Kroky dobra, Pomoc krajanům, Nová Ukrajina a Srdce lidem. S každou organizací budou probíhat konzultace v těchto oblastech: finanční řízení organizace, možnosti financování, PR aktivity, fundraising atd.

informační linka – Call centrum

Podstatnou  infolinka provozována ve třech jazycích - ukrajinština, ruština a čeština. Tato aktivita vznikla za pomoci jiného donora a projekt má skončit na konci srpna roku 2023. Činnost by mohla dále pokračovat v rámci tohoto projektu. Infolinka bude fungovat ve večerních hodinách všedních dní a o víkendu od září 2023 do konce tohoto roku. Zjistili jsme, že spoustu uprchlíků nevyužívá již vzniklé infolinky, protože v pracovní dny chodí do práce.

Akce se uskutečnila za podpory Hlavního města Praha ve spolupráci s UNICEF.

Praha pro Ukrajinu
Praha pro Ukrajinu
Praha pro Ukrajinu
Related news
No items found.