Slovo pro Ukrajinu
Projekty
Publikováno:
1.5.2022

Jen několik dní po vpádu ruských agresorů na území Ukrajiny jsme se aktivně zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří museli opustit své domovy. „Zůstat stranou“ nepřicházelo v úvahu, vždyť náš tým byl vždy mezinárodní a vedení Slova 21 přijelo do České republiky za velmi podobné situace, jako ukrajinští uprchlíci. Díky tomu velmi dobře víme, co cítí, co potřebují, jak nesmírně obtížné je zvládnout následující dny, týdny, měsíce. Fyzicky být tisíc kilometrů od domova, ale myslí být neustále tam, na Ukrajině u svých blízkých, kteří odejít nemohli nebo nechtěli.

V prvních dnech jsme se zaměřili na humanitární pomoc, bydlení, jídlo, zajištění základních životních potřeb. V následujících týdnech pak začali vytvářet vlastní (nebo ve spolupráci s partnery) projekty, které vychází z naší mnohaleté zkušenosti s aktivitami pro cizince ze třetích zemí či Romy. V následujících řádcích naleznete oblasti, kterým se věnujeme. Více se poté dozvíte z jednotlivých novinek.

Oblasti pomoci:

Humanitární pomoc

Jak jsme již výše uvedli, v první fázi jsme se zaměřili na zajištění základních životních potřeb. Této oblasti se věnovalo a věnuje mnoho dalších organizací, česká společnost ukázala obrovskou vstřícnost a vůli pomáhat, takže můžeme konstatovat, že se podařilo o ukrajinské uprchlíky postarat. Složitější situace ovšem byla v případě romských uprchlíků z Ukrajiny, ať už šlo o zajištění stravy nebo Zde zafungovala spolupráce s ministerstvem vnitra a dalšími podobnými organizacemi, jako jsme my Úzkou a účinnou spolupráci i v dalších oblastech jsme navázali s Romodromem. V současnosti se snažíme pomáhat s naplněním specifických potřeb jednotlivců, například tělesně postiženým uprchlíkům či talentovaným dětem (invalidní vozíky, hudební nástroje atd.)

Informační setkání

Tato aktivita vychází z našeho dlouholetého projektu „Vítejte v ČR“, jehož obsahem jsou adaptačně-integrační kurzy. Ve specifickém, dvojhodinovém formátu, poskytujeme účastníkům – držitelům statusu dočasné ochrany - informace o legislativním rámci statusu dočasné ochrany – práva a povinnosti, které z tohoto statusu vyplývají. Dále poskytujeme důležité kontakty jak státní, tak i nestátní subjekty – městské úřady, Úřady práce, neziskové organizace zabývající se práci s uprchlíky a cizinci, atd.). Setkání jsou různé, většinou probíhají prezenčně v ubytovacích zařízeních. Pro uprchlíky, kteří bydlí individuálně ovšem nabízíme také setkání prostřednictvím sociálních sítí. Zatím kurz absolvovalo cca 1 000 uprchlíků, do konce roku předpokládáme účast asi 4 000 osob. Upravený formát těchto Integračních setkání realizujeme i pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Zpravidla trvají déle, volíme volnější tempo a informace často tlumočíme do více jazyků - romštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny.

Neformální výuka češtiny

Ve spolupráci s básníkem Petrem Soukupem vytvoříme publikaci Básničky pro vaše obrázky. Titul bude obsahovat krátké básničky v ukrajinštině i češtině, děti k nim nakreslí obrázek. Tato kreativní činnost vytváří prostor pro interakci mezi dětmi, pedagogy i rodiči, čímž se neformální způsobem zlepší komunikační dovednosti všech aktérů. Kalkulujeme zatím s vydáním 700 kusů.

Bydlení

V severomoravském kraji jsme navázali spolupráci s realitní společností, která je ochotná spolupracovat při poskytnutí ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Ačkoliv nepůjde o masivní aktivitu, pokládáme je za důležitou, neboť přinese ubytování konkrétním rodinám.

Nejnovější informace naleznete pod tou projektovou informací, další naleznete v sekci "Novinky" ZDE

Slovo pro Ukrajinu
Slovo pro Ukrajinu
Slovo pro Ukrajinu
Doporučené novinky
Slovo pro Ukrajinu
Projects
Publicated:
1.5.2022

Jen několik dní po vpádu ruských agresorů na území Ukrajiny jsme se aktivně zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří museli opustit své domovy. „Zůstat stranou“ nepřicházelo v úvahu, vždyť náš tým byl vždy mezinárodní a vedení Slova 21 přijelo do České republiky za velmi podobné situace, jako ukrajinští uprchlíci. Díky tomu velmi dobře víme, co cítí, co potřebují, jak nesmírně obtížné je zvládnout následující dny, týdny, měsíce. Fyzicky být tisíc kilometrů od domova, ale myslí být neustále tam, na Ukrajině u svých blízkých, kteří odejít nemohli nebo nechtěli.

V prvních dnech jsme se zaměřili na humanitární pomoc, bydlení, jídlo, zajištění základních životních potřeb. V následujících týdnech pak začali vytvářet vlastní (nebo ve spolupráci s partnery) projekty, které vychází z naší mnohaleté zkušenosti s aktivitami pro cizince ze třetích zemí či Romy. V následujících řádcích naleznete oblasti, kterým se věnujeme. Více se poté dozvíte z jednotlivých novinek.

Oblasti pomoci:

Humanitární pomoc

Jak jsme již výše uvedli, v první fázi jsme se zaměřili na zajištění základních životních potřeb. Této oblasti se věnovalo a věnuje mnoho dalších organizací, česká společnost ukázala obrovskou vstřícnost a vůli pomáhat, takže můžeme konstatovat, že se podařilo o ukrajinské uprchlíky postarat. Složitější situace ovšem byla v případě romských uprchlíků z Ukrajiny, ať už šlo o zajištění stravy nebo Zde zafungovala spolupráce s ministerstvem vnitra a dalšími podobnými organizacemi, jako jsme my Úzkou a účinnou spolupráci i v dalších oblastech jsme navázali s Romodromem. V současnosti se snažíme pomáhat s naplněním specifických potřeb jednotlivců, například tělesně postiženým uprchlíkům či talentovaným dětem (invalidní vozíky, hudební nástroje atd.)

Informační setkání

Tato aktivita vychází z našeho dlouholetého projektu „Vítejte v ČR“, jehož obsahem jsou adaptačně-integrační kurzy. Ve specifickém, dvojhodinovém formátu, poskytujeme účastníkům – držitelům statusu dočasné ochrany - informace o legislativním rámci statusu dočasné ochrany – práva a povinnosti, které z tohoto statusu vyplývají. Dále poskytujeme důležité kontakty jak státní, tak i nestátní subjekty – městské úřady, Úřady práce, neziskové organizace zabývající se práci s uprchlíky a cizinci, atd.). Setkání jsou různé, většinou probíhají prezenčně v ubytovacích zařízeních. Pro uprchlíky, kteří bydlí individuálně ovšem nabízíme také setkání prostřednictvím sociálních sítí. Zatím kurz absolvovalo cca 1 000 uprchlíků, do konce roku předpokládáme účast asi 4 000 osob. Upravený formát těchto Integračních setkání realizujeme i pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Zpravidla trvají déle, volíme volnější tempo a informace často tlumočíme do více jazyků - romštiny, ruštiny, ukrajinštiny a maďarštiny.

Neformální výuka češtiny

Ve spolupráci s básníkem Petrem Soukupem vytvoříme publikaci Básničky pro vaše obrázky. Titul bude obsahovat krátké básničky v ukrajinštině i češtině, děti k nim nakreslí obrázek. Tato kreativní činnost vytváří prostor pro interakci mezi dětmi, pedagogy i rodiči, čímž se neformální způsobem zlepší komunikační dovednosti všech aktérů. Kalkulujeme zatím s vydáním 700 kusů.

Bydlení

V severomoravském kraji jsme navázali spolupráci s realitní společností, která je ochotná spolupracovat při poskytnutí ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Ačkoliv nepůjde o masivní aktivitu, pokládáme je za důležitou, neboť přinese ubytování konkrétním rodinám.

Nejnovější informace naleznete pod tou projektovou informací, další naleznete v sekci "Novinky" ZDE

Slovo pro Ukrajinu
Slovo pro Ukrajinu
Slovo pro Ukrajinu
Related news
No items found.