Vítejte v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Adaptačně - Integrační kurzy Vítejte v České republice

 

Cílem projektu je podpořit kvalitní integraci cizinců ze třetích zemí formou adaptačně-integračních kurzů (AIK). Na základě legislativních změn (Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky) má každý cizinec od 1.1.2021 povinnost absolvovat AIK v průběhu 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o získání dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Slovo 21 z. s. nadále zodpovídá za obsahovou a expertní stránku projektu, přičemž samotnou organizaci kurzů nově přebírají Centra na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech krajích ČR.

 

Charakter projektu přímo odpovídá potřebám, které definuje Koncepce integrace cizinců v České republice. Dostatečná informovanost cizinců povede ke snížení rizika ztráty jejich legálního pobytu a zároveň posílí orientaci cizinců ve společnosti a jejich soběstačnost.

 

Projekt bude obsahovat následující aktivity: metodické vedení, zajištění dostatečného počtu a kvalitní úrovně lektorů a tlumočníků, kteří budou zařazeni do databáze MV (školení, supervize), tvorbu a adaptaci metodických a informačních materiálů (metodiky, PPT, film) a evaluace. Cílem projektu je i kvalitní informování cílové skupiny a široké veřejnosti o charakteru a průběhu realizace projektových aktivit prostřednictvím stránek projektu www.vitejtevcr.cz, PR aktivit, sociálních sítí a informačních materiálů. Po celou dobu implementace projektu se bude intenzivně spolupracovat s OAMP MV ČR a Centry na podporu integrace cizinců, která budou AIK realizovat ve všech regionech ČR.

 

 

 

 Projekt Vítejte v České republice 2021 je financován Ministerstvem vnitra na základě rozhodnutí č. 4/2021.

 Více informací o projektu najdete na webových stránkách www.vitejtevcr.cz

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.