Kvalitní informace = lepší integrace

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Kvalitní informace = lepší integrace

Jak napovídá výše uvedený název projektu, jeho podstatou je přispět k začlenění cizinců do společnosti lepší informovaností české veřejnosti o tom, proč a jak u nás cizinci opravdu žijí.

Mediální prostor je plný zjednodušených i zkreslených zpráv o cizincích u nás a jen menší část Čechů má s cizinci přímou osobní zkušenost. Kvalitní a pravdivé informace o životě a integraci cizinců jsou proto nezbytné pro vytvoření celistvého obrazu migrantů v české společnosti.

Po roční pauze se čtenáři z řad Čechů i cizinců opět mohou těšit každé čtvrtletí na bulletin „Slovo“, obsahující informace z oblasti migrace a integrace a života cizinců u nás. Bulletin bude vycházet v rozšířeném, celobarevném vydání a zdarma si jej může objednat každý až do schránky. Do jeho přípravy se budou zapojovat i samotní cizinci a důraz bude kladen na informování veřejnosti ve všech regionech země.  

Plánujeme uskutečnit interaktivní interkulturní přednášky na školách pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a středních škol, včetně jejich učitelů. Snad situace brzy umožní takové přednášky dělat osobně a nikoli pouze přes obrazovky počítačů. Přednášky budou probíhat interaktivní formou se zapojením samotných účastníků, například s využitím hry na základě filmu „Ostrov“, „Divadla Utlačovaných“ nebo vybraných dílů seriálu „Neboj se, zeptej se“.

Do projektu budou zapojeni samotní cizinci, mimo jiné formou „story-tellingu“, na sociálních sítích budou život cizinců prezentovat blogeři a influenceři.  Vzájemně provázané aktivity budou upozorňovat majoritní společnost na osudy lidí s celého světa, kteří u nás žijí bez ohledu na to, jestli utíkají před válkou nebo k tomu mají ekonomické nebo jiné důvody.

Cílem je inspirovat majoritní společnost, aby se na migraci a cizince nedívali zkresleně jen skrze negativní statistiky, ale mohli si tvořit svůj názor i na základě obdržených objektivních informací, faktů, osobních příkladů, příběhů a zkušeností.

Tento projekt bude realizovat Slovo 21 od začátku roku 2021 po osmnáct měsíců z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).

 

 

Projekt Kvalitní informace = lepší integrace AMIF/29/01 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

 

Datum aktualizace 18.1.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.