Nový domov v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Konec projektu

Projekt byl již ukončen. V blízké době neplánujeme pokračování projektu. Děkujeme všem za spolupráci.

ROZHOVOR S MICHAELOU BEZDĚKOVOU Z OAMP MV ČR

 

Jak jste se dostala k práci pro OAMP MV ČR?

Úplnou náhodou, ale zřejmě osudovou. Předtím jsem se totiž o migrační politiku natolik nezajímala, studovala jsem politologii. Po ukončení studia univerzity jsem začala pracovat ve veřejné správě. Když mě jednoho dne osobní situace přiměla ke změně, věděla jsem, že chci jít do Prahy a zajímala jsem se o bezpečnostní politiku, ze soukromého sektoru jsem zkušenosti neměla, rozhodla jsem se tedy poslat životopis na Ministerstvo vnitra na nekonkretizované služební místo. Až při pohovoru jsem pochopila, že se to bude týkat migrace. Otázky směřovaly k integraci cizinců, neměla jsem konkrétní znalosti, ale spíše obecné povědomí díky mé praxi z Úřadu práce, a to, si myslím, nakonec zaujalo. Za pár týdnů mi volali, že jsem byla vybrána a potom už vše šlo tak nějak přirozeně a já časem pochopila, že jsem na pravém místě.

Číst dál...

Rozhovor s Kryscinou Šyjanok (čeština)

Jak jste se dostala k práci tlumočnice a k práci s migranty? Co Vás na těchto pracích nejvíce baví?


Mým snem a jistým životním cílem bylo stát se soudní tlumočnicí, což je povolání, u něhož se prolínají právní vědy a lingvistika. Filologická fakulta Běloruské státní univerzity, kde jsem pět let studovala český jazyk a literaturu, specializaci překladatelství a tlumočnictví pro slovanské jazyky tehdy nenabízela. To vlastně doteď nenabízí žádná vysoká škola v Bělorusku. Proto jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na Univerzitě Karlově. Absolvovala jsem bakalářský obor mezikulturní komunikace a pak navazující magisterský obor překladatelství a tlumočnictví, to vše na Ústavu translatologie. Při studiu jsem se dostala ke komunitnímu tlumočení, což je zkrátka tlumočení pro migrantky a migranty v různých institucích. Bavilo mě to, protože člověk může vidět výsledek své práce, jak září štěstím oči cizinky nebo cizince, který díky kvalitnímu tlumočení vyřídil na úřadě vše potřebné. Zároveň jsem byla svědkyní frustrace, která nutí nově příchozí oslovovat „zprostředkovatele“ a zpomaluje tak jejich začlenění do české společnosti. Komunitní tlumočení předpokládá mimo jiné dovysvětlování stranám komunikace reálií, jejichž pochopení je pro úspěšnou komunikaci nezbytné. A to je právě ten integrační prvek, který mě při práci s migrantkami a migranty baví.

Číst dál...

Rozhovor s Kryscinou Šyjanok (běloruština)

Як сталася, што Вы пачалі працаваць вуснай перакладчыцай і працаваць з мігрантамі? Што Вам найбольш падабаецца ў гэтай працы?

 

Стаць судовай перакладчыца было маёй марай і своеасаблівай жыццёвай мэтай, бо гэта прафесія, у якой спалучаюцца юрыспрудэнцыя і лінгвістыка. Філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе я пяць гадоў вывучала чэшскую мову і літаратуру, у той час не прапаноўваў для славянскіх моў спецыяльнасць пісьмовы і вусны пераклад. Па сутнасці, яе дагэтуль не прапаноўвае ніводзін беларускі універсітэт. Таму я вырашыла працягнуць вучобу ў Карлавым універсітэце. Я скончыла бакалаўрыят па спецыяльнасці міжкультурная камунікацыя, а пасля магістратуру па спецыяльнасці пісьмовы і вусны пераклад — і першае, і другое на базе інстытута перакладазнаўства. Яшчэ падчас вучобы я сутыкнулася з камунальным (сацыяльным) вусным перакладам. Калі каротка, гэта вусны пераклад для мігрантак і мігрантаў у розных установах. Мне падабалася, бо ты можаш бачыць вынік сваёй працы, як зіхацяць ад шчасця вочы замежніцы ці замежніка, які дзякуючы якаснаму вуснаму перакладу аформіў ва ўстанове усё неабходнае. У той жа час я была сведкай фрустрацыі, якая прымушае нядаўна прыбылых звяртацца да “пасярэднікаў” і, такім чынам, запавольвае іх інтэграцыю ў чэшскае грамадства. Камунальны вусны пераклад прадугледжвае, між іншым, дадатковае тлумачэнне бакам камунікацыі рэалій, разуменне якіх неабходнае для паспяховай камунікацыі. Гэта і ёсць той інтэграцыйны элемент, які мне падабаецца ў працы з мігранткамі і мігрантамі.

Číst dál...

We are now preparing September integration seminars

After a short break we are again preparing integration seminars for international protection holders entitled „Your new home in the Czech Republic“.

Číst dál...

في شهر سبتمبر سوف نبدأ بدورات الاندماج مرة أخرى

 

بعد مقاطعة قصيرة نقوم مرة أخرى بتحضير دورات أخرى من دورات الاندماج للحاصلين على الحماية الدولية بعنوان "الموطن الجديد في الجمهورية التشيكية".

Číst dál...

Další integrační semináře v září

Po krátké pauze opět připravujeme další integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany s názvem Nový domov v České republice.

Číst dál...

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.