Nový domov v České republice

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

První integrační seminář „Nový domov v České republice“

Organizace Slovo 21 úspěšně realizovala 30. listopadu 2019 v Praze první integrační seminář pro držitele mezinárodní ochrany s názvem „Nový domov v České republice“. Seminář byl určen arabsky mluvícím osobám.

Jednodenní seminář vedly dvě zkušené lektorky, probíhal v češtině a byl tlumočen do arabštiny. V průběhu celého dne lektorky předávaly účastníkům praktické informace, tipy a doporučení z oblastí každodenního života v ČR, účastníci též sdíleli své vlastní zkušenosti s životem zde. Program byl obohacen o vystoupení hosta, který vypověděl svoji osobní zkušenost s příchodem do ČR a začátky života v nové zemi a o promítnutí filmu o České republice s názvem „Česká republika – váš nový domov“. 

Cílem semináře bylo účastníky srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s jejich právy a povinnostmi, předat jim užitečné informace o Státním integračním programu, ale také například nepsaná pravidla společenského chování či specifika dopravního systému. Lektorky měly připraveny konkrétní tipy využitelné při hledání zaměstnání, bydlení, registraci na Úřadu práce ČR, dále se účastníci dozvěděli o typech pracovních smluv, o zdravotním a sociálním systému, vzdělávacím systému (rodiče si např. odnesli důležité poznatky o zápisech svých dětí do škol a školek), a také doporučení a kontakty na pomocné organizace. Všichni zúčastnění obdrželi krásně graficky zpracovanou přehlednou publikaci „Česká republika – váš nový domov“ v arabštině, kterou si odnesli domů.

Semináře budou pokračovat

Podkladem pro seminář jsou nově vzniklé publikace, které taktéž vytvořilo Slovo 21 ve spolupráci s experty z řad pracovníků Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky, IOM, zástupců Správy uprchlických zařízení MV ČR apod. Publikace jsou vydány v 8 jazycích, a to v češtině, arabštině, ruštině, ukrajinštině, angličtině, španělštině, francouzštině a turečtině.

V průběhu roku 2020 budou probíhat další termíny seminářů ve výše uvedených jazycích na různých místech po celé České republice (dle potřeb účastníků).  

Účastníci hodnotili první proběhlý seminář velice pozitivně. Přečtěte si rozhovor s jedním z nich. 

Noví zájemci o účast na semináři se mohou hlásit skrze internetové stránky www.novy-domov.cz nebo prostřednictvím e-mailu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Semináře jsou určeny osobám, které obdržely mezinárodní ochranu (azyl či doplňkovou ochranu) po 1. 1. 2017 a jsou starší 15 let.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstvem vnitra České republiky. 

EU        Logo CMYK       slovo21-logo

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.