Posílení interkulturních kompetencí

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nový projekt - Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Integrace cizinců  je velmi důležité téma v české společnosti a naše organizace se jí kontinuálně zabývá už léta.  Na toto téma se můžeme dívat z různých úhlů a tento projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Stava se, že je komunikace mezi těmito zaměstnanci a cizinci z třetích státu obtížná z důvodu nedostatečné informovanosti a pochopení odlišností občas vznikají i zbytečné konflikty.

 

Zkušenosti, které máme jasně poukazují na nutné posílení kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek  a dalším, kteří se v práci setkávají s cizinci a často zbytečně naráží na komunikační problémy.

V rámci projektu budou vytvořeny metodické materiály, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení těchto školení. Metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) bude obsahovat informace o migraci, integraci cizinců ze třetích států v ČR, přehled a projevy interkulturních rozdílů, reflexe pracovního prostředí účastníků a řešení zátěžových situací, prevence konfliktu a další podobná témata. Metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé) je další podpůrný materiál, který bude rozebírat komunikační nástroje, ukazovat a řešit konkrétní modelové situace, trénovat aktivní naslouchání.

V návaznosti na dosavadní zkušenosti plánujeme realizovat školení lektorů v oblasti interkulturních a komunikačních kompetencí. Školení povedou zkušení experti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti integrace cizinců a vzdělávání cílové skupiny. Uskuteční se 2 dvoudenní školení lektorů: 1 úvodního a 1 navazujícího typu. V rámci této aktivity proběhne také školení lektorů – cizinců z třetích států, kteří se představí pracovníkům veřejné správy v bloku“ Křeslo pro hosta“. Role těchto lektorů je přiblížit cílové skupině specifika jejich kultury, odlišnosti, diskutovat o různých situacích které mohou vznikat kvůli nedorozumění kultur

Školení pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek  z cele České republiky budou vždy dvoudenní. Program školení bude vycházet z metodických materiálů. Školení budou mít interaktivní formu , necháme prostor účastníkům aby diskutovali o různých situacích, které zažili v kontaktu s cizinci.  Společné budou hledat řešení, která umožní lepší komunikaci a zabrání vzniku konfliktu. Pro lepší pochopení problematiky vzniknou 4 videomateriály, které budou názorně ukazovat běžnou praxi zástupců pracovníků veřejné správy a bezpečnostních složek ve svém povolání.

Během realizace projektu bude možné upravovat program jednotlivých školení dle zpětných vazeb účastníků a jejích specifických potřeb. Díky prožitkovým interaktivním aktivitám se účastníci školení ocitnou v pozici, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec.

Úvodní typ školeníje určen pro nové nebo prozatím neproškolené zaměstnance veřejné správy a bezpečnostních složek. Hlavní náplní tohoto typu školení bude migrace a integrace cizinců, interkulturní psychologie, základy komunikačních dovedností, specifika různých skupin cizinců v ČR a modelové situace. Součástí školení bude i blok „Křeslo pro hosta“, kterého se zúčastní zástupci cizineckých komunit. Navazující typ školení má za cíl zvýšit kompetence a komunikační dovednosti účastníků a to formou nácviku konkrétních složitých situaci, řešení konfliktů atd.

Účastníci na závěr každého školení vyplní anonymní dotazníky s cílem hodnocení kvality a obsahu školení. Tato zpětná vazba bude zpracována experty projektu ve formě evaluační zprávy a poslouží k eventuálním úpravám metodik a programu školení.

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2022

  

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Datum aktualizace 13.1.2021

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.