Připravujeme metodické materiály pro školení pracovníků státní správy a bezpečnostních složek!

Metodické materiály jsou jednou z nejdůležitějších součástí školení. Proto se musí jednat o kvalitní látku, která bude přínosem cílové skupině. Slovo 21, z.s. má dlouholetou praxi v tvorbě metodických materiálů a spolupracuje s nejlepšími experty z celé České republiky.

V současné době náš expertní tým pracuje na tvorbě textu metodických materiálů, které poslouží lektorům jako pomůcka k vedení školení na posílení kompetencí pracovníků státní správy a bezpečnostních složek.Do tvorby těchto materiálů budou zapojeni také metodici z řad cílové skupiny, kteří pomůžou expertnímu týmu přizpůsobit jak metodiky, tak i následně samotná školení specifickým požadavkům jednotlivých skupin zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Celkem vzniknou 2 publikace - metodika úvodního typu školení (pro začátečníky) a metodika navazujícího typu školení (pro pokročilé).

Co budou tyto publikace obsahovat?

Každá metodika bude obsahovat cca 60 stránek. V úvodní metodice rozebíráme informace o migraci a integraci cizinců ze třetích států v ČR, řešení zátěžových situací, techniky aktivního naslouchání a asertivního jednání. Součástí je i blok "křeslo pro hosta" s účastí zástupců cizinců, který poskytne pracovníkům veřejné správy a bezpečnostních složek možnost seznámit se s pohledem cizince a vznést tematické dotazy.  

Metodika navazujícího typu školení je určena zkušenějším pracovníkům státní správy a bezpečnostních složek a bude obsahovat komunikační nástroje, procvičení technik zrcadlení, komunikační styly. Znovu se zde objeví blok "křeslo pro hosta". Jedná se o hosty - cizince, pocházející z třetích států, kteří zaměstnancům veřejné správy přiblíží specifika jejích kultury, odlišnosti, specifika atd.

Dále v rámci projektu budou natočeny 4 videomateriály, které budou obsahovat různé modelové situace, ve kterých se ocitají zástupci cílové skupiny v běžné praxi. Pracovníci státní správy a bezpečnostních složek budou tak mít možnost zažít tyto situace "na vlastní oči" a vytvořit si vlastní postup řešení pracovních situací. Tyto materiály vzniknou na základě konkrétních příběhů z praxe pracovníků státní správy.

Pro potřeby projektu též vzniknou 2 powerpointové prezentace, které budou vycházet z výše uvedených metodik. Tyto prezentace budou obsahovat praktické, stručné a srozumitelné informace pro lektory a účastníky školení.

 

 

Projekt Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek AMIF/29/02 je financován Evropskou unii v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu/Fondu pro vnitřní bezpečnost a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

 

Datum aktualizace 19.02.2021