Rodina Odvedle

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Rodina odvedle 2020

Už posedmnácté letos poslední listopadovou neděli zasedne několik českých rodin a rodiny cizinců ke společnému obědu. Netradiční setkání lidí s odlišnou kulturou, jazykem a zvyky se konají díky projektu Rodina odvedle. Nechcete 29. listopadu také někoho pozvat k sobě na oběd?

 

 

Rodinky sousede 1 1

 

Projektu v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání! Má za cíl zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. Letos oproti předchozím rokům proběhne 15 obědů pouze v Praze.

 

Don't be shy, taste it

Chcete zažít nevšední stolování a pozvat k sobě jinou rodinu, nebo naopak sami přijmout pozvání? Vyplňte tuto PŘIHLÁŠKU

 

Jak takové společné poledne probíhá?

Jedna z dvojic připraví ve své domácnosti oběd pro druhou rodinu a pohostí je. Zda hostí Češi nebo cizinci záleží na rozhodnutí jich samotných. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích a životě.


V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka.

 

Připomeňte si projekt články o setkáních uplynulých letech

 

Český rozhlas: My a oni

 

Česká televize: Rodiny Čechů a cizinců se v neděli už po patnácté sešly u společného oběda

 

iDnes.cz: V mešitě jsem byl až v Česku, na Kavkaze jsou lidé vřelejší, říká Čerkes

 

Tiscali.cz: Slovo 21, z. s. opět zorganizovala tak trochu netradiční nedělní oběd v rámci projektu Rodina odvedle

 

Denik.cz: Projekt Rodina Odvedle se letos konal už potřinácté

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.