Společné stolování českých a zahraničních rodin v rámci projektu „Rodina odvedle 2020“ proběhlo!

 

 

Rodina odvedle je jedinečný projekt, který zlepšuje vztahy mezi lidmi bez ohledu na jejich původ. Každý rok Vám přinášíme skvělou možnost ochutnat tradiční pokrmy, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. Přihlášené rodiny jsou párovány asistenty, kteří se rozhodují na základě věku, koníčků, jazyka a místa bydliště účastníků. Členové obou familií tak mají dostatek zajímavých společných témat k rozhovoru. Společné stolování probíhá poslední listopadovou neděli již od roku 2004 pod hlavičkou organizace Slovo 21 z.s.

 

I přes všechny nástrahy, které nám rok 2020 připravil, jsme dokázali uspořádat 8 setkání v rámci projektu „Rodina odvedle“. Letos byly mimořádně realizovány v průběhu prosince, dle časových možností účastníků a s dodržením veškerých vládních opatření. Bezpečnost všech je naší prioritou.

 

Zúčastněné rodiny bydlí v Praze, ale pochází z různých zemí světa: Srbska, Sýrie, Bosny a Hercegoviny, Vietnamu a Ukrajiny. Večeře probíhaly v příjemné atmosféře, rodiny hodnotí zážitek ryze pozitivně a věříme, že pro některé z nich je to i začátek dlouhodobého přátelství.

 

 

 

 

 

 

Doufáme, že rok 2021 přinese konec pandemie Covid-19 a budeme moci znovu uspořádat tyto krásná setkání.

31.12.2020