Všechny projekty pro cizince

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Příští zastávka - předodjezdový balíček pro cizince ze třetích zemí migrujících do ČR

realizace projektu: leden 2012 - březen 2013

Balíček - DVD s filmem a brožura - je především pro ty cizince, kteří se chystají opustit svou domovinu a chtějí začít nový život v Česku. Nabízí rozšíření informací o legálních možnostech příjezdu do ČR a případných rizicích pro dodržení legálního statutu cizinců ze třetích zemí.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Snahou je, aby se formou osvěty prostřednictvím filmu i informační brožury omezila možná rizika pádu do neregulérního postavení a obchodování s lidmi - včetně pracovního vykořisťování, které je na celém světě denní realitou pro stovky tisíc lidí. Cizincům, kteří se chystají opustit svou rodnou zemi za účelem začít nový život v České republice, se tak již v prvopočátku dostane dostatek informací před vydáním víza i po jeho obdržení.

 

FILM "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA"

       shape square ORIGINÁLNÍ A PŘEHLEDNÁ FORMA
       shape square PĚT JAZYKOVÝCH MUTACÍ
       shape square LEGÁLNĚ-PRÁVNICKÉ OTÁZKY
       shape square
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽIVOTĚ V ČR
       shape square RIZIKA PŘI VYŘIZOVÁNÍ POBYTU

 


"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - česky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - anglicky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - vietnamsky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - ukrajinsky
"PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - rusky


O FILMU
Snímek názorným způsobem ukazuje, jaké jsou náležitosti při žádání o vízum, co si cizinec před odjezdem nesmí zapomenout, co musí ze zákona udělat a dodržet a co jej v Česku první dny čeká. Film, který vyšel v nákladu 5 000 kusů, ve své první polovině cizincům ve zkratce zprostředkuje to, co se obtížně popisuje slovy, jako například prostředí v ČR nebo životní styl. Jeho cílem není cizince lákat k imigraci do ČR, ale umožnit jim odpovědné rozhodnutí na základě relevantních informací, konkrétních představ i vědomí případných rizik. Zároveň jim může usnadnit první kroky v České republice k začleňování do společnosti. Film má originální a přehlednou formou zaujmout pozornost cizinců - diváků, a to v pěti různých jazykových mutacích – češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině.


INFORMAČNÍ BROŽURA


základní informace pro cizince, kteří plánují příjezd do České republiky na déle než 90 dnů
důležité informace potřebné bezprostředně po příjezdu do Česka
vysvětluje, co je ohlašovací povinnost, biometrika
popisuje, jak se hlásí změny osobních údajů, jak se prodlužuje pobyt nebo jak vycestovat do jiných států Schengenu
co je potřeba pro krátkodobé pozvání rodinných příslušníků
pasáž o možných rizicích obchodování s lidmi a neregulérního pobytu a práce
důležité kontakty pro cizince v ČR a tzv. "checklist", kde si cizinec bude odškrtávat své povinnosti

BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - česky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - anglicky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - vietnamsky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - ukrajinsky
BROŽURA "PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA" - rusky

 

 

Předodjezdové balíčky, které obsahují film i informační brožuru, byly předány Ministerstvu vnitra ČR k distribuci prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ

 

          

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.