Všechny projekty pro cizince

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5

realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2016

V rámci Projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, se ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 realizuje projekt„ Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5“.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 5 – Smíchov a usnadnit vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnout prostor pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR. Smyslem je podpořit vzájemné prolínání různých kultur, aniž by se opomíjela kultura domácí, a obohacení obou stran.

Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 5 - Smíchov, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

V rámci projektu se uskutečnily již tyto akce:

Sejdeme se na pětce - akce v rámci mezinárodního dne migrantů
Dětský den pro celou rodinu
V šest před domem

Tisková zpráva projektu

 

Sejdeme se na pětce - akce v rámci mezinárodního dne migrantů

Městská část Prahy 5 a Slovo 21, z. s. pořádali 14. 11. 2016 v pražském klubu  Futurum Music bar multikulturní večer plný zpěvu, tance, hudby, jídla a zábavy. Účastníci měli možnost seznámit se s lidmi, kteří našli svůj druhý domov v České republice, žijí zde, pracují a vychovávají své děti.

 

 

den-migrantu-2-400Allstar Refjudží band
Posláním skupiny je otevírat skrze uměleckou produkci témata spojená s migrací. Ve svých písních míchá kurdský folk a pop, akordeon východoevropského stylu, čínskou operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky z hor a kabaretů, dixieland, brass, rap a další žánry.

Carisma
Energii této kapely, v které hrají vynikající hudebníci z celé Latinské Ameriky, si nemůžete nechat ujít, její latinskoamerická a kubánská hudba Vás zaručeně uvolní, roztančí a přenese rovnou do Karibiku.

Lví tanec
Pochází z čínské kultury. Je to tradiční forma tance, v níž umělci napodobují lví pohyby ve lvím kostýmu.

Latinsko-americké tance

Profesionální tanečník Jamba z Angoly předvedl latinsko-americké tance a zároveň vedl taneční workshop, do kterého se zapojilo i publikum. Jedná se o tance plné vášně ve své pomalé i dynamické podobě – dvě těla, jedna duše.

….a mnoho dalšího bylo připraveno pro všechny, kteří se chtěli seznámit s lidmi různých kultur, náboženství a vyznání z celého světa během jednoho večera plného hudby, tance, ochutnávek specialit světové kuchyně a zajímavých tanečních a gastronomických workshopů.

Během projektu měli místní obyvatelé možnost setkat, seznámit se a poznat kulturu cizinců žijících na Praze 5. Organizátoři uspořádali v červnu sousedské setkání pod názvem „V šest před domem“ a následně v září „Dětský den“, na kterých se sešlo více jak 700 lidí.

 

 

Dětský den pro celou rodinu

 

V pátek 16. 9. 2016 se uskutečnil v parku Portheimka Dětský den plný zábavy, atrakcí a radostí. Určený byl pro děti cizinců, české děti a jejich rodiče žijící na území městské části Praha 5 a pro všechny ty, kterým jinakost nevadí, ale naopak je přitahuje, což se povedlo!  Přilákal více než 400 lidí.

Dětský den ve znamení tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení si každý užil, jak se patří. Řada dětí se zapojila i do bohatého programu, který zahrnoval tanec, zpěv, soutěže, představení, workshopy, ale i kouzelnické čísla a beat-box.  Pro nejmenší byl připravený skákací hrad, hračky i brouzdaliště s balonky.

Akce přilákala řadu dětí cizinců i Čechů, což bylo smyslem dětského dne, vzájemně se poznat, seznámit se a obohatit. Děti nejen že prožily hezký den, ale získaly i nové kamarády.

Jak se ti líbí dětský den? Našel/a sis zde kamaráda/ku?

Anička, 11 let

Je to tady super, líbí se mi balet, asi řeknu mamince, aby mě přihlásila do kroužku. Dětí je tady hodně, kamarády si vybírám podle toho, jak se ke mně chovají, je mi jedno, jestli to jsou cizinci, a zde jsem pár kamarádů našla.

Alexandr, 8 let

Vyrábím náramek pro maminku, moc mi to nešlo a moje nová kamarádka Viktorka mi s ním pomohla, je moc hodná.

Natálka, 5 let

Skákací hrad a balonky, mám tady hodně kamarádů a já si ráda hraji.

Erik, 8 let

Líbil se mi bojový tanec a olympiáda, kniha mi z hlavy spadla asi pětkrát, byla to sranda. Kluků je tady dost, s některými jsem se už seznámil. 

Jessica, 10 let

Vyzkoušela jsem si na dětském dni všechno, program je moc hezký a jsem ráda, že jsme sem šli. Mám hodně kamarádů a to i z jiných zemí, k nám do třídy chodí tři.

Dětský den se konal v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016, který realizuje Městská část Prahy 5 a Slovo 21 za podpory Ministerstva Vnitra ČR. V rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5“se koncem roku uskuteční Oslava Mezinárodního dne migrantů.  

 

 

detsky den letak 2

 

V šest před domem (23. 6. v 18h - park Klamovka)

Sousedské setkání místních obyvatel a cizinců žijících v Praze 5 Smíchov se konalo na otevřeném prostranství v parku Klamovka, kde je vysoká koncentrace cizinců. Cílem bylo, aby se sousedé – Češi a cizinci seznámili, navázali kontakty a zúčastnili se kulturního programu a také připravili ukázky vlastních tradičních kuchyní, tradic a zvyků. Součásti programu bylo i hudební a taneční vystoupení Čechů a cizinců. Akce se zúčastnilo přibližně 120 lidí.

 


 

Anketa s účastníky akce

Jak jste se o akci V šest před domem dozvěděli? Co Vás nejvíce zaujalo? Myslíte si, že podobné akce mohou přispět k lepšímu soužití cizinců a Čechů?

Franta 36 let, Praha 5

Na akci v šest před domem jsem byl pozván kamarádkou a jsem rád, že jsem přišel, je tu skvělá atmosféra, hudba a jídlo. Podobné akce by se měli konat častěji, protože to považuji za správný krok ke sbližování a seznamování. 

Ha 25 let, Praha 5

Na akci jsme připravily tradiční jídlo - vietnamské závitky. Jsme rádi, že lidem chutnali, řada z nich se vracela a ptala se na recept.  V Praze žiju již devatenáct let a ze své vlastní zkušenosti vím, že je důležité se navzájem poznávat. 

Jana 47 let, Praha 5

Šla jsem do parku Klamovka na procházku a akce V šest před domem mě natolik zaujala, že jsem zde zůstala.  Líbí se mi mix různorodé hudby, výborná kuchyně a vystoupení dětí z mateřské školky. Nevím, co si mám myslet o vzájemném soužití, protože se pohybuji mezi lidmi, kde se rozdíly neřeší. 

Alex 50 let, Praha 5

O akci jsem četl v měsíčníku 5, přišla mi zajímavá a tak jsme s přítelkyní přišli.  Jsme původem z Ukrajiny a v Čechách žijeme již přes 10let. Dnešní situace cizinců v ČR není příliš příznivá, a proto jsou tyto kulturní a gastronomické akce skvělé.

 


 

Paní Hana z Prahy 5, se o sousedském setkání „V šest před domem,“ dozvěděla prostřednictvím měsíčníku 5. Akce ji natolik zaujala, že neváhala, sbalila deku, rodinu, psa, upekla koláč a hurá na Klamovku...

 

letak v sest pred domem 2016 small Co Vás na sousedském setkání nejvíce zaujalo?

Myšlenka celé akce, to že se tu můžeme setkat s různými národnostmi, poznat jejich kulturu, jídlo, promluvit si. Žijeme vedle sebe, potkáváme se a vlastně se vůbec neznáme.

Máte mezi svými přáteli cizince?

Vlastně, když nad tím přemýšlím, tak nemáme, ale rozhodně se tomu nebráníme, my jsme rodina, která je otevřená všemu, jsme taková tmelící rodina.

Sama ze své iniciativy jste upekla koláč a nabídla všem návštěvníkům, co Vás k tomu přimělo?

V měsíčníku jsem se dočetla, že v programu bude ochutnávka cizokrajné kuchyně, a tak jsem se rozhodla, že i já upeču a donesu koláč. Přišlo mi to naprosto přirozené.

Bylo něco, co Vás dnes překvapilo?

Moc se nám tu líbí, celkově se vše moc povedlo, představení dětí, hudba i skvělé jídlo. Překvapilo mě na kolik způsobů, lze připravit musaku – tradiční pokrm Balkánu a Blízkého Východu. Moc nám tato varianta chutnala.  

Myslíte si, že podobné akce mohou zlepšit soužití mezi Čechy a cizinci?

Určitě ano, bylo by fajn, kdyby nešlo pouze o jednorázovou akci, je důležité poznat své sousedy. 

 

Aktivita byla doprovázena informační kampaní na lokální úrovni (rozhlas, tištěná a elektronická média, sociální sítě) a tištěnou propagací (plakáty, letáky).
 

Tisková zpráva 

 


 

 

Další aktivity související s projektem

 

Kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni - setkání zástupců státní správy, samosprávy, NNO a cizinců

V rámci projektu pro integraci cizinců na Praze 5 se 14. 11. 2016 konal "kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni". Jednalo se o setkání zástupců státní správy, samosprávy, nevládních neziskových organizací a cizinců.

Více informací a program setkání najdete v pozvánce.

 

 

 

 

 

 Aktivity probíhají v rámci projektu "Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR

 

vnitro logo univerzal        mc praha5         slovo21-logo

 

 

 

Aktualizováno: 5. 12. 2016

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.