Všechny projekty pro cizince

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

 Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovník Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Následně byl projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity práce daných zaměstnanců.

 

V letošním roce se realizovalo celkem 9 školení, ze kterých bylo 6 pro zaměstnance OAMP MV ČR, 2 školení byla pro pracovníky Policie ČR a 1 pro pracovníky knihoven. Celkem se v roce 2019 proškolilo 96 osob.

Školení proběhla následovně:

 • 25. – 26. dubna 2019 - pro zaměstnance Policie ČR, úvodní kurz, absolvovalo 14 osob
 • 16. – 17. května 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 10 osob
 • 12. – 13. září. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
 • 26. – 27. září. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 10 osob
 • 10. - 11. 10. 2019 - pro pracovníky knihoven, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
 • 17. - 18. 10. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, navazující kurz, absolvovalo 11 osob
 • 7. - 8. 11. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, navazující kurz, absolvovalo 8 osob
 • 21. - 22. 11. 2019 - pro pracovníky OAMP MV ČR, úvodní kurz, absolvovalo 9 osob
  • 5. - 6. 12. 2019 - pro zaměstnance Policie ČR, úvodní kurz, absolvovalo 16 osob

Od roku 2011, od kdy projekt běží, se proškolilo více než 750 osob (převážně zaměstnanců OAMP MV ČR).

Školení jsou dvoudenní a probíhají na „neutrální půdě“ mimo pracoviště účastníků školení. Jelikož se školení zúčastňují zaměstnanci z různých pracovišť, kteří se neznají, obohacují se tak navzájem o své zkušenosti. Díky tomu je zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

 

Program školení je tvořen dle zkušeností z předchozích školení, který je podle potřeby dané cílové skupiny upravován tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. Program není zaměřen jen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků. Díky účasti zástupců cizinců se v rámci programu realizují také „prožitkové aktivity“, které uvádí účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušeností s realizací školení pracovníků OAMP vyplývá, že takové zážitkové aktivity propojené s prožitkem „druhé strany“ mají významný efekt.

Realizují se dva typy školení:

 • Úvodní školení je určeno pro nové nebo ještě neproškolené pracovníky OAMP, veřejné správy, samosprávy a institucí. Jeho hlavní náplní je úvod do problematiky migrace, interkulturní psychologie a základy komunikačních dovednosti. Úvodního školení se jako host zúčastní vždy nějaký zástupce cizinecké komunity, což se v minulých projektech osvědčilo jako velmi přínosné.
 • Účastnici, kteří již prošli úvodním kurzem, pokračují v prohubování komunikačních kompetencí s ohledem na interkulturní komunikaci a nácvik konkrétních situací spojených s prací s cizinci v rámci navazujících školení.

 

oamp-prosinec-body

 

Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí.

Součástí projektu je dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

Ze zpětných vazeb účastníků vyplívá, že je nejvíce zaujal blok Křeslo pro hosta a přáli by si i více hostů nebo více času věnovat tomuto bloku. Většina účastníků uvádí, že jim tento kurz pomůže lépe pochopit jinou mentalitu, že se budou více snažit nebít zaujatí a zbavit se předsudků. Všichni účastníci kurz hodnotí jako užitečný a dobře organizačně zajištěn.

 

šKOLENÍ NOVÝCH LEKTORŮ

posileni-zari1Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů.

Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů.

Celkem bylo proškoleno 5 osob.

 

 

 

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 20. 12. 2019

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.