POSÍLENÍ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ OAMP A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A INSTITUCÍ

 Realizace projektu leden 2019 – prosinec 2019

Projekt je od svého začátku zaměřen na pracovník Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Následně byl projekt rozšířen o školení dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity práce daných zaměstnanců.

 

V letošním roce se realizovalo celkem 9 školení, ze kterých bylo 6 pro zaměstnance OAMP MV ČR, 2 školení byla pro pracovníky Policie ČR a 1 pro pracovníky knihoven. Celkem se v roce 2019 proškolilo 96 osob.

Školení proběhla následovně:

Od roku 2011, od kdy projekt běží, se proškolilo více než 750 osob (převážně zaměstnanců OAMP MV ČR).

Školení jsou dvoudenní a probíhají na „neutrální půdě“ mimo pracoviště účastníků školení. Jelikož se školení zúčastňují zaměstnanci z různých pracovišť, kteří se neznají, obohacují se tak navzájem o své zkušenosti. Díky tomu je zajištěn neformální a netradiční charakter setkání s cílem co nejvíce přátelské a uvolněné atmosféry.

 

Program školení je tvořen dle zkušeností z předchozích školení, který je podle potřeby dané cílové skupiny upravován tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. Program není zaměřen jen na teoretické přednášky a strohé informace o cizincích žijících v ČR, ale naopak se soustředí na interaktivní psychosociální hry, které působí na emoce a které mají potenciál ovlivňovat postoje účastníků. Díky účasti zástupců cizinců se v rámci programu realizují také „prožitkové aktivity“, které uvádí účastníka do pozice, ve které se v běžné praxi ocitá cizinec (prohození rolí). Ze zkušeností s realizací školení pracovníků OAMP vyplývá, že takové zážitkové aktivity propojené s prožitkem „druhé strany“ mají významný efekt.

Realizují se dva typy školení:

 

oamp-prosinec-body

 

Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí.

Součástí projektu je dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

Ze zpětných vazeb účastníků vyplívá, že je nejvíce zaujal blok Křeslo pro hosta a přáli by si i více hostů nebo více času věnovat tomuto bloku. Většina účastníků uvádí, že jim tento kurz pomůže lépe pochopit jinou mentalitu, že se budou více snažit nebít zaujatí a zbavit se předsudků. Všichni účastníci kurz hodnotí jako užitečný a dobře organizačně zajištěn.

 

šKOLENÍ NOVÝCH LEKTORŮ

posileni-zari1Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů.

Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů.

Celkem bylo proškoleno 5 osob.

 

 

 

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

Aktualizováno 20. 12. 2019