Home

Vytváříme romskou elitu

Nabízíme profily mladých Romů - absolventů našich přípravnýck kurzů na VŠ, které občanské sdružení Slovo 21 dlouhodobě nbaízí. Od roku 2004 se rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 250 romských studentů, z toho přes 140 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo.
čtěte více...

On-line přihláška Rodina Odvedle 2014

Zkoušíte rádi nové věci? Chcete poznat nové lidi? Přihlaste se do úspěšného projektu Rodina Odvedle!
Online přihláška

Ženská romská skupina Manushe

"Edukace, sebevědomí, emancipace" - motto ženské romské skupiny Manushe, která existuje již od roku 2000. Sdružuje více jak 170 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.
Čtěte více...

Podpořte nás

To, že se nám naše poslání daří plnit, nám dokazují nejen ohlasy lidí nejrůznějších věkových kategorií, etnik, vzdělání, zájmů, náboženského vyznání nebo politického přesvědčení, ale i četná oceněná našich počinů. Děkujeme všem za podporu při snaze udělat svět alespoň o trochu lepší. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek na naší činnost. I malá částka nám pomůže při realizaci našich aktivit.

Vybíráme z Bulletinu Slovo

Ženy na vedlejší koleji

Cizinky v České republice mnohdy nemají lehké postavení − nejeden výzkum naznačil, že je na trhu práce sužuje nerovné postavení nejen jako žen, ale i jako imigrantek. Mimo jiné vydělávají méně peněz než muži imigranti. Jaký vliv na jejich život má zvyšující se věk?

Najdete nás na Facebooku


Naše adresa:
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
Spojení:
Telefon: 222 511 434, 222 522 070, 222 518 554
Telefon/fax: 222 520 037

O nás

Zapsaný spolek Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro, který je dodnes jedním z největších projektů organizace. Slovo 21 se ale neorientuje jen na aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku. Zabývá se také cizineckými integračními projekty. Asi nejznámějším je neformální setkání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle.